of 62284 LinkedIn

Minister wil uniforme berekening circulariteit

Minister Ollongren wil dat er een eenduidige en uniforme berekening komt van de circulariteit van een gebouw of bouwwerk, en een minimum wettelijk basisniveau.  Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Minister Ollongren wil dat er een eenduidige en uniforme berekening komt van de circulariteit van een gebouw of bouwwerk, en een minimum wettelijk basisniveau.  Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Modellen

Als een bouwer de opdracht krijgt om een gebouw een bepaalde mate van circulariteit mee te geven, dan moet er gebruik worden gemaakt van verschillende modellen en berekeningen. Van de herbruikbaarheid van bouwmaterialen tot de afvalstromen van de bouwplaats en de vervoersbewegingen van de betonwagens. Vanuit de markt wordt al langer geroepen om een eenduidige berekeningsmethode.  Het aantal bouwopdrachten in de woning-, utiliteitsbouw en wegenbouw waarbij circulariteit een belangrijke eis is, neemt steeds meer toe. Zeker nu het kabinet streeft naar een volledige circulaire economie in 2050.

 

MPG

Ollongren wil dat doen door de circulaire prestaties onderdeel te laten uitmaken van de methode Milieuprestatie van gebouwen en GWW-werken (MPG). Op die manier kan de overheid makkelijker wettelijke eisen stellen aan de circulariteit van gebouwen, en kan een eis worden opgenomen in de aanbesteding van overheidopdrachten, zoals er nu al energie- en milieueisen worden gesteld. Per 2021 wil de minister de eisen voor milieuprestaties bovendien stapsgewijs verder aanscherpen tot een halvering van de milieubelasting in 2030. Volgens Ollongren heeft ze daarbij de steun van bouwpartijen.

 

BENG

Nu zijn de bouweisen voor de milieuprestatie en de energieprestatie van een bouwwerk nog trajecten die onafhankelijk van elkaar lopen. Een energieneutraal gebouw hoeft niet per se een circulair gebouw zijn en andersom. Omdat een energieneutraal Nederland èn een circulair Nederland in 2050 wordt nagestreefd, wil Ollongren kijken hoe de eisen voor een Bijna Energieneutraal Gebouw (BENG) en de milieuprestatie-eisen beter te integreren zijn.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.