of 59185 LinkedIn

Minister: transport nucleair afval is veilig

Volgens minister Schultz voldoen vergunning en verpakking van een transport van kernafval van het Noord-Hollandse Petten naar een opslaglocatie in Vlissingen aan de Kernenergiewet en internationale vervoersregelgeving (ADR). Kamerleden en de Statenfractie van GroenLinks in Zeeland vroegen zich af waarom gebruikelijke veiligheidsnormen niet worden gehanteerd en trokken aan de bel.

Een transport van kernafval van het Noord-Hollandse Petten naar een opslaglocatie in Vlissingen baart burgers en politici zorgen. Kamerleden en de Statenfractie van GroenLinks in Zeeland vragen zich af waarom gebruikelijke veiligheidsnormen niet worden gehanteerd. Maar volgens minister Schultz voldoen vergunning en verpakking aan de Kernenergiewet en internationale vervoersregelgeving (ADR).

Geen type B-verpakkingen

31 augustus is de datum dat de bezwaartermijn afloopt van de door de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) afgegeven vergunning voor het vervoer van radioactief materiaal over de weg in lichtere type “A-verpakkingen” in plaats van gecertificeerde “B-verpakkingen”. Het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) acht vervoer van het bewuste materiaal met A-verpakkingen niet veilig en staat het niet toe, maar de ANVS ziet voldoende veiligheidswaarborgen om het wel zo te vervoeren. Type B-verpakkingen kunnen niet worden gebruikt, omdat deze “op” zijn.

 

Kamervragen
Op 23 augustus vroeg D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven minister Schultz van infrastructuur en Milieu naar de afgegeven vergunning, waar de Kamer niet over was geïnformeerd. Ze wilde bevestiging van de minister dat het transport niet voor 31 augustus plaats zou vinden en, mocht de Kamer dan nog niet zijn geïnformeerd, de vergunning op te schorten tot dat wel zo is. Op 9 juni en 21 juli had zij ook al vragen gesteld met GroenLinks en ChristenUnie over ophoping van kernafval bij de kernreactor in Petten, het uitstellen van het vervoer van kernafval naar de opslaglocatie in Vlissingen van de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) en de mogelijke onveiligheid van de Pettense centrale. Daar is nog geen antwoord op.

 

Zorgen in Zeeland

Fractievoorzitter Gerwi Temmink van de Zeeuwse Statenfractie van GroenLinks zag de datum van 31 augustus dichterbij komen en maakt zich zorgen over de veiligheid en gezondheid in Zeeland. Hij vroeg Commissaris van de Koning Han Polman en Gedeputeerde Staten weten of zij op de hoogte zijn van dit transport dat niet aan alle geldende veiligheidsvoorschriften zou voldoen en wat ze hebben gedaan om het te stoppen. ‘Dit kan niet. Er zijn niet voor niets afspraken. Er zal net iets gebeuren dat gezondheid van mens en dier in gevaar brengt. Ik vind het vreemd dat de ANVS zijn eigen arrangement veilig noemt. Waarom niet een maand wachten of type B-verpakkingen versneld uit het buitenland halen? Ik vind het de taak van politici dit onder de aandacht te brengen.’ Temmink hoopt dat Polman kan overleggen met de minister of de Veiligheidsregio om het transport te voorkomen.

Type B-verpakkingen niet verkrijgbaar
Maar minister Schultz leverde dinsdagmiddag de antwoorden op de Kamervragen van 23 augustus. Daaruit blijkt dat de ANVS de ontheffing heeft verleend, omdat het totale veiligheidsniveau gelijkwaardig is aan het niveau als wel aan alle vereisten zou zijn voldaan. Vergunning en verpakking voldoen aan vereisten van de Kernenergiewet en internationale vervoersregelgeving (ADR). De gecertificeerde type B-verpakkingen voor de twee ingekapselde bronnen zijn niet beschikbaar en voorlopig niet verkrijgbaar.

 

Transport is veilig

De ANVS heeft daarom de aanwezige veiligheidsbarrières beoordeeld: het radioactieve materiaal blijkt ingekapseld in stevige omhullingen die weer in type A-verpakkingen zijn verpakt. Daarbij wordt het transport begeleid door een apart escortvoertuig met een coördinerend stralingsdeskundige met geschikte meetapparatuur, geldt er een snelheidsbeperking en wordt alleen vervoer bij goede weersomstandigheden. Met de vergunning wordt verspreiding van radioactieve stoffen voorkomen, ook in geval van ongevallen, schrijft de minister. Het vervoer kon niet plaatsvinden voor 31 augustus, omdat de vergunning nog niet van kracht is.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.