of 59244 LinkedIn

Minder m.e.r.-adviezen en ook nog van mindere kwaliteit

Het aantal aangevraagde m.e.r.-adviezen daalt en hun kwaliteit staat onder druk. Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot naar de gevolgen van de in 2014 ingezette kostendekkende tariefstelling van milieueffectrapportages. Maar een oorzakelijk verband is moeilijk te leggen.

Het aantal aangevraagde m.e.r.-adviezen daalt en hun kwaliteit staat onder druk. Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot naar de gevolgen van de in 2014 ingezette kostendekkende tariefstelling van milieueffectrapportages. Maar een oorzakelijk verband is moeilijk te leggen.

Randen van de m.e.r.-plicht

Wel constateert Berenschot dat provincies en gemeenten als gevolg van de gestegen m.e.r.-tarieven soms ‘de randen van de m.e.r.-plicht opzoeken’. Dit speelt vooral bij kleinere projecten, waar de m.e.r.-kosten een substantieel deel van het totale project vormen. Ook onbekendheid met de nieuwe complexere ruimtelijke regelgeving speelt volgens de onderzoekers een rol in de daling van het aantal m.e.r.-adviezen.

 

Door bouwcrisis minder aanvragen
Maar naast de hogere kosten droeg ook en vooral de bouwcrisis de afgelopen jaren aan het teruglopende aantal m.e.r.-adviezen bij. Er werden daardoor domweg minder plannen ingediend. Om die trend te keren werd de Crisis- en Herstelwet van kracht, waardoor een m.e.r. in voorkomende gevallen makkelijker kon worden omzeild. Berenschot constateert dat nu de bouwcrisis voorbij is het aantal m.e.r.-adviezen ook weer lijkt toe te nemen.

 

Afwijzingen stijgen al jaren
Het percentage ingediende m.e.r.-rapporten dat door de Commissie voor de m.e.r. wordt afgewezen vertoont al jaren een licht stijgende trend. Volgens Berenschot een gevolg van de afnemende expertise bij vooral kleinere gemeenten, maar eveneens bij adviesbureaus. Ook de complexere wet- en regelgeving op het gebied van ruimte en natuur speelt hierbij een rol. Lees het hele rapport Evaluatie Tarievenwet Commissie m.e.r. hier.  

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.