of 62812 LinkedIn

Minder landbouwgif in Brabants grondwater

In zes zogeheten zeer kwetsbare grondwaterwinningsgebieden van drinkwaterbedrijf Brabant Water is de uitspoeling van bestrijdingsmiddelen naar het grondwater in 2008 met zeventig procent verminderd ten opzichte 2003. Dat blijkt uit nog niet openbare cijfers uit een rapportage het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) in Culemborg.
Reageer
In zes zogeheten zeer kwetsbare grondwaterwinningsgebieden van drinkwaterbedrijf Brabant Water is de uitspoeling van bestrijdingsmiddelen naar het grondwater in 2008 met zeventig procent verminderd ten opzichte 2003. Dat blijkt uit nog niet openbare cijfers uit een rapportage het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) in Culemborg.

Schoon water
´Schoon water voor Brabant´ heet het project dat wordt ondersteund door Brabant Water en de provincie. CLM probeert sinds 1981 middels innovatieve projecten zowel landbouw- als milieubelangen te dienen.

 

Geen bestrijdingsmiddelen
Niet alleen participeren 330 boeren, maar ook Brabantse gemeenten doen mee. Bladel, Den Bosch en binnenkort Oss gebruiken in het geheel geen bestrijdingsmiddelen op straat en trottoir en in plantsoenen en sportvelden. Vliegveld Kempen Airport houdt een gebied van vijftig hectare aan landingsbanen en parkeerplaatsen onkruidvrij met een innovatieve hete luchtbehandeling.

 

Slimme apparaten
De deelnemers gebruiken geen bestrijdingsmiddelen, of ze nemen toevlucht tot mechanische bestrijding zoals borstelen, warm water, hete lucht of UV-licht. De boeren gebruiken slimmere apparaten waarmee de bestrijdingsmiddelen meer effectief in het gewas belandt. Ook nemen zij toevlucht tot vaak GPS-gestuurde apparatuur waarmee zij zuiniger en uitgekiender kunnen spuiten. In opkomst zijn middelen van niet-chemische oorsprong die sneller afbreken in onschadelijke bestanddelen. Het probleem met conventionele bestrijdingsmiddelen is dat er vaak residuen achterblijven die uiteindelijk naar het grondwater sijpelen.

Uitstraling
Aan het Brabantse grondwaterproject doen niet louter avant-garde boeren mee. De 330 boeren en loonwerkers vertegenwoordigen met 2400 hectare liefst 85 procent van het landbouwareaal ter plaatse. Door de betrokkenheid van loonwerkers heeft de verminderde milieubelasting ook uitstraling in een groter omliggend gebied van 4500 hectare. Opmerkelijk is dat het project niet leidt tot verminderde opbrengsten voor de boeren. De alternatieve aanpak levert bovendien een besparing van ongeveer vijf procent op de kosten voor de bestrijdingsmiddelen, zo blijkt uit de rapportage. 
 
Blijvende innovaties

Onno Hoes (VVD) gedeputeerde milieu, water en natuur van de provincie Brabant vindt dat de boeren blijvend tot innovaties moeten worden geprikkeld. Hij roemt ook de deelname van de Brabantse gemeenten. ‘Dit project laat zien dat hart voor natuur en milieu kan samengaan met de portemonnee van de boer.’ 

 

Aanbevelen
Guïljo van Nuland, directeur van Brabant Water, reageert verheugd op de resultaten. ‘Deze Brabantse aanpak van polderen met de boeren en gemeenten appelleert aan de innovatiedrang van boeren en laat zien dat ook elders in Nederland grondwaterbescherming kan samengaan met verbeterd bedrijfseconomisch resultaat van de boeren.’ Van Nuland gaat daarom het project aanbevelen bij Vewin, de branche-organisatie van drinkwaterbedrijven.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.