of 59854 LinkedIn

Miljoeneninvesteringen baten Nedereindse Plas niet

De gemeente Utrecht staakt de sanering van de Nedereindse Plas. Ondanks investeringen van tientallen miljoenen euro’s blijft de kwaliteit van het zwemwater ondermaats. Wel is het meer aangewezen als mogelijke locatie voor zonnepanelen.

De gemeente Utrecht staakt de sanering van de Nedereindse Plas. Ondanks investeringen van tientallen miljoenen euro’s blijft de kwaliteit van het zwemwater ondermaats. Wel is het meer aangewezen als mogelijke locatie voor zonnepanelen.

Zandwinning

Dat schrijft wethouder Victor Everhardt (volksgezondheid, D66) in een collegebrief aan de raad. De Nedereindse Plas ontstond als gevolg van zandwinning vanaf de jaren dertig. Onder meer de A2 werd met het zand uit de plas aangelegd. Sinds de jaren zestig was de plas als vuilstort in gebruik, ook bekend onder de naam de Put van Weber. In 1993 werd het storten stilgelegd.

 

Verontreinigd
Twee jaar later mocht er al in de Nedereindse Plas worden gezwommen, maar dat was van korte duur. Het water bleek verontreinigd, de oevers konden instorten en er staken tal van scherpe voorwerpen uit de bodem. In 2005 werd door de gemeente Utrecht een saneringsplan opgesteld met de nadrukkelijke bedoeling dat weer in de plas kon worden gezwommen.

 

Verhoogde gehalten
Hoewel opeenvolgende wethouders volhielden dat de Nedereindse Plas een zwemwater moest worden, is door dat plan nu alsnog een streep gezet. ‘De resultaten van onderzoeken en de monitoring van de kwaliteit van het oppervlaktewater in de afgelopen 15 jaar tonen aan dat er in de Westplas, ook na fysieke afdekking van het stortfront, af en toe verhoogde gehalten aan verontreinigde stoffen gemeten worden’, schrijft het college. ‘Daarnaast maken de steile oevers en de aanwezigheid van obstakels in de plas zwemrecreatie – zonder ingrijpende en kostbare maatregelen – niet mogelijk.’

 

Afdeklaag
De verontreiniging die in het gebied werd aangetroffen, lijkt niet afkomstig van gestort radioactief ziekenhuisafval. Juist de grond die later als afdeklaag op het stortmateriaal is aangelegd, veroorzaakt nu wellicht een afwijkende achtergrondwaarde. Hoewel het water nu voor zwemmen definitief is afgekeurd, streeft het college nog altijd naar intensivering van het recreatief gebruik van de omliggende oevers. Het water zelf is aangewezen als mogelijke locatie voor de plaatsing van zonnepanelen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.