Er is meer milieu-informatie nodig en er moeten concretere milieudoelen worden opgesteld voordat er volgende luchtvaartbesluiten worden genomen, staat in het advies. Ook moeten alternatieve scenario's, zoals meer ruimte voor andere luchthavens dan Schiphol, beter worden uitgewerkt en onderbouwd. Anders ontbreekt informatie die nodig is om afspraken te kunnen maken over de ontwikkeling van de luchtvaart, besluit de commissie. (ANP)