of 59082 LinkedIn

Milieugeld ingezet ter bestrijding van crisis

1 reactie
Provincies, waterschappen en gemeenten gaan een groot aantal milieuprojecten versneld uitvoeren om de gevolgen van de crisis te bestrijden. In totaal wordt een bedrag van 500 miljoen euro naar voren gehaald.
Groen Akkoord
De voorgenomen investeringen zijn vastgelegd in het zogeheten Groen Akkoord, dat maandag werd bezegeld met de handtekeningen van betrokken bestuurders. Ook minister Cramer van milieu zette haar handtekening.  ‘De minister stelt geen extra geld beschikbaar, maar heeft wel een initiërende rol gespeeld’, aldus woordvoerster Paula de Jonge van VROM.

Geoormerkt
De 500 miljoen euro was al bestemd voor diverse milieuprojecten door het hele land. De bestuurslagen hebben nu afgesproken de projecten versneld uit te voeren, zodat het geld op korte termijn  in de economie terechtkomt. Dit om aannemers en andere bedrijven door de crisis te helpen.

Milieuverbetering
Aan het convenant nemen 59 gemeenten deel. Zij halen gezamenlijk 249 miljoen euro naar voren.  Elf waterschappen brengen 68 miljoen in, terwijl acht provincies goed zijn voor 145 miljoen aan versnelde investeringen.  Het gaat om waterbeheer werken en om een groot aantal projecten ter verbetering van het lokale en regionale milieu.

Normale subsidie
Het ministerie draagt via de normale subsidiepotjes bij in het convenant. Het akkoord komt boven op de duurzame investeringen zoals die in april in het kader van de crisisaanpak zijn afgesproken.
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jelger op
water na de zee dragen, zul je zeggen als je heden nog steeds vervuilde slib gaat storten kun je dit milieuproject met gevolgen over 30 jaar weer oplosssen.