of 64120 LinkedIn

Milieu toetsen? Welnee, liever wegpoetsen

Het aantal milieueffectrapportages is dramatisch gedaald. Over de rapporten die wel zijn geschreven, publiceerde Arcadis een kritische analyse. De Commissie milieueffectrapportage trekt aan de bel. Al geeft de minister alvast aan niks te willen veranderen.

Het aantal milieueffectrapportages is dramatisch gedaald. Over de rapporten die wel zijn geschreven, publiceerde Arcadis een kritische analyse. De Commissie milieueffectrapportage trekt aan de bel. Al geeft de minister alvast aan niks te willen veranderen.

De nek om

Nooit eerder was het aantal adviezen dat de Commissie milieueffectrapportage (m.e.r.) uitbracht zo laag als vorig jaar, constateerde de Commissie in haar laatste jaarverslag. In 2009 bracht de Commissie nog 333 adviezen over milieueffectrapportages uit aan bevoegde gezagen, tien jaar later was dat gekrompen tot een schamele 130. Vorig jaar al kopte Platform voor onderzoeksjournalistiek ­Investico in een artikel over de m.e.r.: ­‘Overheid draait verplichte milieustudie stilletjes de nek om.’

Oud vuil
Begin dit jaar kraakt een Arcadis-rapport (‘Milieueffectrapporten in Nederland: kwaliteit en kwantiteit’) harde noten: van de in 2018 door de Commissie getoetste milieueffectrapporten is slechts 30 procent direct van voldoende kwaliteit. Na aanvulling is 61 procent ­voldoende, van de rest is de kwaliteit ­onbekend. Kan de milieueffectrapportage misschien maar beter bij het oud vuil?


Weinig verhullend

Het is geen vraag die men zich ten burele van de Commissie in Utrecht stelt. Dat hier niet iedereen koortsig aan de slag is om de m.e.r. uit het moeras te trekken waarin deze beland lijkt, komt niet alleen vanwege de vakantie- en coronatijd. De Commissie ziet gewoonweg geen moeras. Al staat op pagina 14 van het Arcadis-rapport de weinig verhullende tekst: ‘Overwegend zijn de geïnterviewden sceptisch: het MER schiet vaak tekort in een goede onderbouwing of alternatievenafweging. De mogelijkheden zijn onvoldoende in beeld gebracht en er is geen trigger te zoeken naar milieuvriendelijke alternatieven. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van MER’en voor de besluitvorming.’


Prachtig instrument
Toch ramt die conclusie de Commissie niet midscheeps, meent directeur Lourens Loeven: ‘Dat is niet een harde conclusie voor óns. Het is een harde conclusie voor degene die de m.e.r. maken of moeten ­gebruiken’, betoogt hij. ‘Het instrument is niet van ons. Het is van alle bevoegde gezagen. Gemeenten, provincies, waterschappen en rijk willen hun besluitvorming verbeteren en daar is dit een prachtig instrument voor.’


Minder dan 1 procent
Prachtig instrument of niet, overheden zeggen er in toenemende mate vaarwel tegen. Het lijkt of ze hun best doen om m.e.r.’s buiten de deur te houden. Daarvoor eerst een korte uitleg. Investico constateerde dat van zevenhonderd onderzochte vergunningaanvragen die in 2018 voor een m.e.r.-beoordeling in aanmerking kwamen, het bevoegd gezag slechts in vijf gevallen, minder dan 1 procent dus, concludeerde dat er een m.e.r. nodig was.


Echt te laag

‘Dat kan niet waar zijn’, reageert voorzitter Eric van der Burg. ‘Ik kan niet beoordelen hoeveel het er wél moeten zijn, bijvoorbeeld 5 of 10 procent. Maar 1 procent is écht te laag. Dat betekent dat er tussen die 695 een aantal gevallen zit dat aan ons had moeten worden voorgelegd.’ Als op deze manier initiatieven met potentieel grote milieugevolgen er doorheen glippen, kan het zomaar zijn, aldus Loeven, dat het bevoegd gezag bij de uitgifte van een milieuvergunning onterecht bepaalde voorwaarden niet heeft toegevoegd.


Wegpoetsen
Het Investico-artikel voert een ambtenaar op die meent dat zijn collegavergunningverleners doen aan ‘wegpoetsen’: ze fluisteren initiatiefnemers in hoe ze aanvragen zo kunnen inkleden dat ze aan zo min mogelijk verplichtingen, zoals het aanleveren van een m.e.r.,  hoeven te voldoen. ‘Ik geloof direct dat dat juist is’, zegt Van der Burg. ‘Het lastige is dat wij niet zien wat we niet zien. Ik heb geen idee om hoeveel casuïstieken het gaat.’ Bij twijfel over de noodzaak van een m.e.r. doe je er verstandig aan juist wél die m.e.r. te laten uitvoeren, meent hij. ‘Want daardoor krijg je betere besluitvorming.’ Loeven: ‘En het vermindert de risico’s.’


Lees het hele verhaal over de milieueffectrapportages deze week in BB16 hier 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Als er een milieueffectrapportage naar/over de samenstelling van zonnepanelen wordt uitgevoerd zou er geen zonnepaneel meer op de daken mogen worden gelegd.
Door roland op
Met een kritische beoordeling door een onafhankelijke commissie is een MER nooit populair geweest.
De inrichting van het MER rapport kan beter met meer nadruk op wat anders kan en minder op de omvang van het rapport.
Wie gaat een rapport van honderden soms duizenden blz. lezen als burger?
Door Petra (vergunningverlener) op
In agrarische gemeenten is 99% van de m.e.r.-beoordelingen bij veehouderijen. Als je maar 1 schaap, varken of koe extra wilt houden in je stal moet je al een m.e.r.-beoordelingsprocedure volgen. Lijkt me logisch dat hier nooit uitkomt dat er een mer gevoerd moet worden. Waar wil je dan naar kijken, of een complete boerderij oppakken en elders neerzetten een beter alternatief is? Het is voor bestaande bedrijven die verder voldoen aan de milieuregels een onzinnige procedure die veel tijd en geld kost en niks oplevert.
Door Spijker (n.v.t.) op
Als eens kritisch gekeken naar de milieueffecten van bijv. zonnepanelen (floatglas, cadmium, lood) en windmolens? Nog niets over gezien of gehoord.
Door Arnold (adviseur juridisch) op
Het eindeloos politieke marktdenken is failliet. De Milieu effect rapportage staat grotendeels buitenspel. Daardoor verslechterd de kwaliteit jarenlang van onze eigen omgeving. En daarmee de toekomst van de volgende generaties. Positief is dat we op 17 maart Tweede Kamer verkiezingen echt iets te kiezen hebben.

Terwijl Nederland een vol land is, verwacht je juist dat er veel vaker getoetst wordt. Immers elke nieuwe activiteit veroorzaakt overlast op o.a. grondwaterstand en (on)gezonde lucht, stress (minder groen), uitzicht.

Eerder stelde de hoogste rechter al vast dat veel opgelegde stikstof compensatie maatregelen vaak gebakken lucht zijn. Raad van State: Nederlandse aanpak stikstof deugt niet | NOS. Het project wordt er snel doorheen gejast, ten koste van de buurt en anderen. Op een nieuwe plek bouwen is nog steeds goedkoper, ondanks grote leegstand. Dat moet echt anders. Het schrikbeeld is België waar o.a. de kust is volgebouwd, met hoge flatgebouwen. De grote vrijheid daar heeft ook een prijs.