of 59854 LinkedIn

Met de natuur gaat het iets minder slecht

Het gaat nog steeds slecht met de Nederlandse natuur, maar het dieptepunt lijkt achter de rug. Dat blijkt uit de deze week gepresenteerde vierde voortgangsrapportage Natuur van de provincies. De samenstellers constateerden in 2017 een voorzichtig herstel van de biodiversiteit.

Het gaat nog steeds slecht met de Nederlandse natuur, maar het dieptepunt lijkt achter de rug. Dat blijkt uit de deze week gepresenteerde vierde voortgangsrapportage Natuur van de provincies. De samenstellers constateerden in 2017 een voorzichtig herstel van de biodiversiteit.

Minder grond verworven 

Een van de kernen van het natuurbeleid van de provincies is de verwerving van nieuwe natuurgronden om zo een nationaal natuurnetwerk tot stand te brengen. In 2027 moet er in totaal  minstens 80.000 hectare extra natuur zijn gerealiseerd. Sinds 2011 hebben de provincies inmiddels bijna 36.000 hectare nieuwe natuur in beheer. Wel wordt geconstateerd dat de verwerving van natuurgrond in 2017 moeizamer verliep, mede door de nieuwe grondstrategieën die provincies momenteel ontwikkelen. Pas in 2020 wordt een opleving van de  aankopen van natuurgrond voorzien.


Bedreigde soorten
Dan de natuur zelf. Met bedreigde diersoorten, zoals weidevogels, gaat het in Nederland nog steeds niet goed. Eerder constateerde het Planbureau voor de Leefomgeving al dat de rode lijst in 2017 opnieuw is toegenomen. Wel blijkt dat de vogelstand zich in natuurgebieden licht herstelt. Al vergaat het de vogels in moerassen en bossen vooralsnog een stuk beter dan die in het weidegebied.  


Milieucondities
De provincies onderzochten ook de milieucondities in de diverse natuurgebieden. Daaruit blijkt grosso modo dat de hoeveelheid stikstof gelijk bleef. Wel is in open gebieden die gevoelig zijn voor vermesting en verdroging (vooral open duin en half natuurlijk grasland) de hoeveelheid stikstof  opnieuw toegenomen. ‘De milieudruk is daardoor nog te hoog.’ Sowieso staat de kwaliteit van het open duin en het heidelandschap nog steeds onder druk (en daarin bleef de droogte van 2018 die vooral deze landschappen trof nog buiten beschouwing). Ook de kwaliteit van het oppervlaktewater blijft ondanks lichte vooruitgang ondermaats.


Structureler natuurherstel
Om tot een structureler natuurherstel te komen, zullen de provincies het natuurbeleid beter met andere sectoren moet verbinden. Vooral een duurzamere ‘natuurinclusieve’ landbouw kan daaraan bijdragen. ‘In het algemeen is meer ruimte nodig voor natuur in landbouwgebieden en moet voorkomen worden dat andere economische sectoren nog langer afwentelen op de natuur.’ Ook ‘innovatieve combinaties’ tussen natuur en economische of maatschappelijke ontwikkelingen verdienen meer aandacht. Een en ander onder voorbehoud van de komend voorjaar te verwachten uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Daarin wordt de natuurcompensatie bij economische ontwikkeling onder de loep genomen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Lezertje (Burger) op
(Hahahaha!) Als het niet zo treurig was, was het om te lachen. Dit is een zoethoudertje. Rapport geeft heel veel aandacht aan aantallen hectares 'nieuwe natuur' - lekker belangrijk. Sinds 1950 is het aantal soorten planten, insekten, vogels en paddestoelen in heel Nederland gedecimeerd. Er wordt vrijwel NIETS gedaan aan nieuwe agressieve bestrijdingsmiddelen die insekten en onkruiden uitroeien. Buitengebieden worden door ambitieuze gemeentebesturen volgerommeld met bedrijventerreintjes en lgoistiekparken. Alle aandacht en geld gaan naar Het Klimaat, niet naar de onomkeerbare vergiftiging van het milieu - overal, niet alleen in de (nieuwe) natuurgebieden. Waarschuwingen sinds de jaren 70 werden in de wind geslagen en belachelijk gemaakt. Denken de provincies soms dat hun burgers blind zijn?