of 63998 LinkedIn

Menging arm en rijk wel zinvol

Dat concludeert Merle Zwiers in haar studie The effects of physical restructuring on the socioeconomic status of neighborhoods aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Tot nu toe kwamen de meeste onderzoekers erop uit dat het investeren in achterstandsbuurten de oorspronkelijke bewoners niet helpt en dus zinloos is.

Grootschalige sloop en nieuwbouw in achterstandswijken leidt wel degelijk tot positieve ontwikkelingen met betrekking tot het gemiddelde inkomen in die buurten. Dat concludeert Merle Zwiers in haar studie The effects of physical restructuring on the socioeconomic status of neighborhoods aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Tot nu toe kwamen de meeste onderzoekers erop uit dat het investeren in achterstandsbuurten de oorspronkelijke bewoners niet helpt en dus zinloos is. 

Zwiers volgde voor haar onderzoek de wijkontwikkelingen in de 31 grootste steden over de periode van 1999 tot 2013. Ze constateerde een geleidelijke toename van het aandeel midden en hoge inkomenshuishoudens in de voormalige achterstandswijken. Vergeleken met een groep controlewijken scoorden de buurten waarin oudbouw werd vervangen aanzienlijk beter. Door de sloop van goedkope huurwoningen – vaak van matige kwaliteit – en de nieuwbouw van middeldure huur- en koopwoningen zijn veel van de oorspronkelijke bewoners met lage inkomens verhuisd naar kwalitatief betere wijken en woningen. Midden- en hogere-inkomensgroepen namen hun plaats in.

‘Menging mag dan weinig of niets bijdragen aan de sociaaleconomische positie van individuele bewoners, de wijken zelf zijn er juist wél bij gebaat; wat tevens het voornaamste doel van het herstructureringsbeleid was.’ Volgens Zwiers zijn sloop en nieuwbouw per saldo belangrijke ingrepen voor het verbeteren van de leefomgeving van achterstandsbuurten. Daardoor zijn de status, reputatie en woningmarktpositie van die wijken opgekrikt, hetgeen de sociaal-economische segregatie in Nederland vermindert. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door sandra (burger) op
Wonderlijke conclusie, alsof de "wijk" een inkomen moet hebben een op zichzelf staand doel is en de bewoners niet relevant. In feite betekent het dat de eerdere conclusies juist zijn. Rest de vraag wat de onderzoeksvraag is en wat de relevantie daarvan is voor de mensen die het aangaat.