of 62812 LinkedIn

Megastal heet in Gelderland geen megastal meer

Als het aan gedeputeerde staten van Gelderland ligt kent de provincie binnenkort geen enkele megastal meer. Niet dat de vele grote veehouderijen in de Gelderse Vallei of Achterhoek verdwijnen, maar ze worden niet meer genoemd.
3 reacties
Als het aan gedeputeerde staten van Gelderland ligt kent de provincie binnenkort geen enkele megastal meer. Niet dat de vele grote veehouderijen in de Gelderse Vallei of Achterhoek verdwijnen, maar ze worden niet meer genoemd. Schaalvergroting wordt tegelijkertijd onafwendbaar genoemd.

Voorschot
Op verzoek van Provinciale Staten kwam de CDA-gedeputeerde deze week met een discussienota over de megastallen in de provincie. Het bestuur wil hiermee een voorschot nemen op de landelijke discussie die het kabinet binnenkort in gang gaat zetten. ‘We willen ons niet laten overvallen’.

Aantal diereenheden
In de notitie komt het woord megastal opvallend genoeg niet voor. Het fenomeen wordt omschreven in termen als ‘tendens tot schaalvergroting en aantal diereenheden’.  Verantwoordelijk gedeputeerde Jan Jacob van Dijk (CDA) noemt dat geen toeval: ‘De term megastal is niet correct en emotioneel beladen, mensen denken aan heel grote gebouwen met veel varkens of kalveren bij elkaar die nooit daglicht zien. Dat er ook veel grote melkveehouders zijn bij wie de koeien in de wei lopen wordt vergeten’.

Wenselijkheid
Volgens Van Dijk neemt GS  in de notie bewust geen stelling in het debat over de wenselijkheid van de tendens tot schaalvergroting – voorheen megastallen . ‘We geven discussiepunten aan, zodat Provinciale Staten zijn mening kan vormen’. Wel stelt het dagelijks bestuur dat  het bestaande beleid op hoofdzaken nog voldoet.

Riviergebieden vogelvrij
Een paar punten zouden kunnen worden aangepast, zo stelt van Dijk. ‘Nu is het zo dat we in de aangewezen landbouwgebieden veel regels kennen ten aanzien van stallen en gebouwen. In het rivierenland gelden deze echter niet, terwijl er wel aanvragen liggen voor de inrichting van veebedrijven. We geven GS in overweging om tot een uniforme regelgeving voor de hele provincie te komen’.

Niet te stoppen
De notitie stelt wel heel duidelijk dat schaalvergroting in de veehouderij niet te stoppen is. ‘De discussie moet zich daarom niet zozeer richten op de schaal van de veehouderij of het aantal dieren dat op één bedrijf acceptabel is. Met het vaststellen van een maximaal toelaatbaar bouwblok nemen we de maatschappelijke zorgen niet weg. Centraal zou moeten staan hoe we de veehouderijsector kunnen ondersteunen om  duurzamer en met meer maatschappelijk draagvlak te produceren.’

Draagvlak
Van Dijk zelf denkt dat het met het met dat draagvlak in de provincie Gelderland overigens nog wel meevalt. De mensen weten volgens hem heus wel schaalvergroting veel voordelen biedt ‘Alleen als er voldoende schaal is kan een bedrijf voldoen aan de nieuwste eisen en regels. De overlast neemt daardoor eerder af dan toe. De komst van grote bedrijven beter is voor milieu en dier.’

Natuurkracht
Bang voor onbeheersbare schaalvergroting is hij niet. ‘U kunt me net zo goed vragen of ik tegen de zwaartekracht ben, dat is evenzogoed een gegeven waar ik niets aan kan veranderen.’ 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Marieke (beleidsmedewerker Landelijk Gebied) op
Ik ben het helemaal eens met de heren Van Dijk en Van Gaal.
Meneer Van Dijk: Bedankt dat u de discussie zo helder en eerlijk bekijkt. Het zou mooi zijn als onze boeren nou weer eens gewoon hun werk kunnen doen en tegemoet kunnen komen aan de wens van de consument: Goedkoop en goed voedsel.

Meneer Crets: Naar mijn mening is het niet eerlijk om in een gremium als dit op zo'n persoonlijke manier uit te halen naar iemand. U kent meneer van Dijk niet eens, laat staan zijn denkvermogen en de manier waarop hij zijn functie bekleed.
Op mij komt uw reactie betreurenswaardig over. In dit soort discussies lijkt het me beter om in te gaan op feiten in plaats van persoonlijk te worden. Het is namelijk niet persoonlijk.
Door s van gaal (melkveehouder) op
Eindelijk iemand met een nuchtere en realistische kijk op de huidige veehouderij. Daarmee doel ik dus op de heer van Dijk.
De grote massa consumenten wil gewoon goedkoop, veilig en diervriendelijk geproduceerd voedsel.Iedereen weet dat het een dier niet uitmaakt of er nou 10 of 1000 dieren in een schuur gehuisvest zijn. Daarmee bedoel ik dus de varkenshouderij maar dit geld voor alle diersoorten. Ze denken niet in aantallen maar het gaat over bewegingsruimte voor het individuele dier, en dat is in ons land allang goed geregeld. Geen enkel land ter wereld dat zijn dieren zo luxe huisvest en deskundig voed. Het dier wordt door soimmigen verheven boven de mens. Wat is een flat eigenlijk? Dat is een megastal die recht overeind staat. Daar zeurt toch ook niemand over. Of gaan we dat soort huisvesting ook verbieden of frustreren? Een steeds groeiende groep consumenten staat er niet bij stil dat onze eerste levensbehoefte eten is en waar het vandaan komt en hoeveel er voor gedaan moet worden om aan alle kwaliteitseisen te voldoen en dat voor een structureel te lage grondstofprijs ook nog. De huidige consument word van alles op hun mouw gespeld door een stel schreeuwers die geen verstand van zaken hebben maar uit politiek gewin (stemmen halen) of door afgunst gedreven omdat in een veehouderijbedrijf al gauw enekele miljoenen aan eigen vermogen zit. Dat doet erg zeer bij sommigen. We mogen trots zijn op onze landbouw en de schaalvergroting is niet te stoppen en is al meer dan 100 jaar gaande.Onze export is een van de grote steunpilaren van de economie en werkgelegenheid. Denk maar eens even na over alle controlerende en niets producerende instantie's die op kosten van de sector "meeliften''.De heer van Dijk krijgt mijn stem er van uitgaande dat zijn betoog oprecht is. Succes, we gaan weer normaal doen.
Door Jef Crets (adviseur omgevingsrecht) op
Kijk aan: een politicus die menselijk handelen als een natuurverschijnsel kwlificeert. Dan wil ik ook de mening van Van Dijk horen over het natuurverschijnsel epidemien. In zijn redenatie zouden maatregelen tegen epidemien zinloos zijn.
Of, pak 'm beet, asociaal gedrag. Van alle tijden. In zijn redenatie dient de overheid niet regulerend op te treden. Met de redenatie van Van Dijk ontstaat de vraag of de overheid nog wel bestaansrecht heeft.
Mag ik hier even vaststellen dat deze meneer zijn denkvermogen onvoldoende heeft ontwikkeld om zijn huidige functie naar behoren te kunnen bekleden?