Omwonenden en natuur- en milieuorganisaties vreesden geuroverlast en verkeershinder door het geitenbedrijf. Ook waren zij bang voor verspreiding van de besmettelijke Q-koorts, die geiten op mensen kunnen overdragen

Voorlopig verbod

De provincie Brabant besloot onlangs dat daar geen nieuwe geitenbedrijven mogen komen, totdat onderzoek heeft aangetoond hoe het precies zit met de besmetting met Q-koorts. Onder andere de Gelderse Natuur- en Milieufederatie GNMF is bang dat Brabantse geitenboeren nu naar Gelderland verhuizen. De organisatie dringt er bij de provincie Gelderland op aan om ook een voorlopig verbod op nieuwe geitenbedrijven in te stellen. Het beoogde geitenterrein in Rossum krijgt een woonbestemming met ruimte voor de bouw van twee huizen. (ANP)