of 64120 LinkedIn

Meeste mensen steunen corona-verkeersmaatregelen

De meeste Nederlanders vinden anderhalve meter afstand houden in het verkeer belangrijk, en steunen veel maatregelen die wegbeheerders als gemeenten nemen om die afstand te waarborgen. Een meerderheid geeft aan drukke plekken en verkeerssituaties het liefst te mijden.

De meeste Nederlanders vinden anderhalve meter afstand houden in het verkeer belangrijk, en steunen veel maatregelen die wegbeheerders als gemeenten nemen om die afstand te waarborgen. Een meerderheid geeft aan drukke plekken en verkeerssituaties het liefst te mijden.

Enquête

Dat blijkt uit een enquête onder 1000 verkeersdeelnemers door de Stichting TeamAlert, de ANWB en de Fietsersbond.  De deelnemers werd gevraagd wat ze vonden van een aantal verkeersmaatregelen, zoals het beperken van de rijrichting tot één richting op fietspaden en wegen, het belijnen en beborden van straten om mensen rechts te laten lopen, het maken van extra wachtruimte bij stoplichten zodat mensen niet op een kluitje moeten staan, en inrijverboden in stadcentra voor autoverkeer op drukke tijden, zodat langzaam verkeer meer ruimte krijgt. Een meerderheid van de ondervraagden steunt deze maatregelen, maar dat geldt niet voor het instellen van een maximumsnelheid van 30 km zodat fietsers gebruik kunnen maken van de rijbaan als fietspaden te druk worden. De onderzoekers gevel wel aan dat het draagvlak voor de maatregelen sterk afhankelijk is van het vervoersmiddel waar de ondervraagden het meest gebruik van maken.

 

Effectiviteit

Uit de antwoorden blijkt ook dat mensen het voor een inschatting van de effectiviteit van een maatregel vooral belangrijk vinden wat hun medeweggebruikers doen. Ondervraagden denken wel dat zij zich aan de maatregelen zullen houden, maar zijn aanmerkelijk minder positief over hun medeweggebruikers.

 

Voetgangersgebieden

In de enquête is niet gevraagd wat mensen vinden van het uitbreiden van voetgangersgebieden in stadscentra, terwijl juist die maatregel wordt in veel gemeenten wordt genomen. En dat leidt steeds vaker tot kritiek van omwonenden. In juni moest Groningen een deel van de binnenstad weer openstellen voor fietsverkeer na een storm van kritiek. In Utrecht zijn bewoners deze week een petitie gestart tegen de uitbreiding van het voetgangersgebied in de stad, omdat woningen nauwelijks meer bereikbaar zijn. Ook de fietsersbond blijft kritisch op het afsluiten van stadscentra voor fietsverkeer, zoals recentelijk op de Dam in Amsterdam.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.