of 61441 LinkedIn

Meerderheid Nederlanders tegen megastallen

Een meerderheid (56 procent) van de Nederlanders wil geen megastallen. Dat blijkt uit een enquête onder bijna elfhonderd mensen door onderzoeksbureau NIPO in opdracht van Milieudefensie. Slechts 11 procent staat achter de bouw van megastallen.
4 reacties
Een meerderheid (56 procent) van de Nederlanders wil geen megastallen. Dat blijkt uit een enquête onder bijna elfhonderd mensen door onderzoeksbureau NIPO in opdracht van Milieudefensie. Slechts 11 procent staat achter de bouw van megastallen.

Dierenwelzijn
De tegenstanders maken zich vooral zorgen over het welzijn van de dieren, de invloed op de natuur en op het milieu (uitstoot door mest) en over de gevaren voor de volksgezondheid door mogelijke uitbraken van dierziekten. Voor 38 procent is het dierenwelzijn het belangrijkste punt om tegen te zijn, voor 27 procent weegt het gevaar voor de volksgezondheid het zwaarst en voor 10 procent het nadelige effect op natuur en milieu.

Ziekten

In megastallen worden vooral runderen en varkens ondergebracht in aantallen die veel groter zijn dan in gangbare veebedrijven. Het kan gaan om stallen met twee of drie verdiepingen of om meerdere stallen naast elkaar. Door de enorme hoeveelheid dieren op een klein oppervlak tast het mestoverschot de lucht- en waterkwaliteit en de natuur aan. De dieren zitten hun hele leven binnen. De concentratie verhoogt het risico op het ontstaan van ook voor mensen gevaarlijke dierziekten.

Manifest

De opkomst van de megastallen zorgt voor veel maatschappelijke beroering. Afgelopen voorjaar tekenden honderden hoogleraren en andere wetenschappers een manifest om de intensieve veehouderij om te vormen tot een dier-, mens- en milieuvriendelijke sector. Uit het NIPO-onderzoek blijkt dat 64 procent van de Nederlanders dit een (zeer) belangrijk onderwerp vindt bij de komende Statenverkiezingen, op 2 maart.

Koeien

Het aantal megastallen in Nederland is sinds 2005 meer dan verdubbeld. Er zijn op dit moment 242 'veefabrieken' met koeien en varkens, tegenover 95 vijf jaar geleden, bleek onlangs uit onderzoek door Milieudefensie. In meer dan de helft van de zeer grote veehouderijen zijn koeien ondergebracht (140). In de 95 megastallen van vijf jaar geleden waren de verhoudingen anders. Toen leefden in 64 veefabrieken varkens en in 31 koeien.

Schaalvergroting

De veefabrieken zijn een gevolg van schaalvergroting. Vorig jaar telde Nederland ruim 50.000 veehouderijen, tegen ruim 78.000 tien jaar geleden. Per jaar worden in Nederland ongeveer 450 miljoen dieren geslacht, bijna 27 dieren per inwoner. Nederland is een van de meest 'veedichte' landen ter wereld.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door arend jan Peeze (gepensioneerd) op
geen megastallen in nederland we moeten naar minder vlees eten en biologisch er zijn genoeg vleesvervangende producten.
Door rené cornelisse (gepensioneerd) op
Geen mega stallen in nederland we moeten meer biologisch vlees eten maar minder. Veel vlees is helemaal niet nodig en is zelfs ongezond.
Door rindert op
De uitkomst van het onderzoek lag voor de hand. Niet omdat mega slecht is voor dier, mens en/of milieu, maar omdat het gros van de mensen geen verstand heeft van dierwelzijn, gezondheidsrisico's of milieugevolgen (geldt voor mijzelf ook). De vraag 'bent u voor/tegen een megastal?' wordt vooral vanuit het gevoel beantwoord. Een megastal voelt niet goed.

De veehouderij doet er goed aan dit soort onderzoeken wel serieus te nemen. Niet omdat mega (wat is trouwens mega?) fout is of niet-mega goed, maar omdat de burger/consument blijkbaar geen mega wil.
Door jan op
Ja, dat geloof ik meteen.
De meerderheid van de Nederlandse bevolking wil ook (veel) vlees eten.
En vlees mag ook niet duurder worden.

Dit soort onderzoeken zegt dus eigenlijk helemaal niets.....

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners