of 59082 LinkedIn

Marken bestand tegen water

‘Waterbewust wonen’ brengst slechts geringe meerkosten van 5 tot 7 procent met zich mee. Met die extra investering is het mogelijk een woontype te ontwikkelen dat een eventuele overstroming goed doorstaat. Dat wordt bewezen met een pilot op het eiland Marken.

‘Waterbewust wonen’ brengst slechts geringe meerkosten van 5 tot 7 procent met zich mee. Met die extra investering is het mogelijk een woontype te ontwikkelen dat een eventuele overstroming goed doorstaat. Dat wordt bewezen met een pilot op het eiland Marken. 

Meerlaagsveiligheid
In 1916 werd Marken getroffen door een ernstige watersnoodramp. Een eeuw later moet de pilot ‘Meerlaagsveiligheid’ het Noord-Hollandse eiland voor nieuw waterleed behoeden. Het Ministerie van I & M, Rijkswaterstaat, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de provincie Noord-Holland, de gemeente Waterland en de Eilandraad Marken sloegen daarvoor de handen ineen.


Grote kans op overstroming
Marken kampt met een relatief grote kans op overstroming van één op honderd. Het eiland biedt burgers vrijwel geen mogelijkheid naar hogere grond te vluchten en heeft ook nog eens last van verdere bodemdaling. Toch heeft Marken dringend  nieuwe bewoners om vergrijzing en een dreigende leegloop tegen te gaan. Voor de pilot, deze week gepresenteerd, werd onderzocht hoe Marken zo waterbestendig kan worden gemaakt dat het leven met het water weer een vanzelfsprekendheid wordt.

 

Voor hele land van belang
Dit meerkosten van dit zogenaamde ‘waterbewust wonen’ blijken dus gering. Dat is volgens de initiatiefnemers niet alleen voor Marken een waardevolle uitkomst, maar ook voor andere laaggelegen delen van Nederland met een relatief grote overstromingskans. Het Marker rapport werd maandagmiddag door Deltacommissaris Wim Kuijken in ontvangst genomen.

Terughoudend
Marken zal overigens terughoudend zijn met nieuwe bouwlocaties: het zicht op de oude werven, de openheid en de relatie met het water staat op het eiland centraal. Ook de archeologische waarden en de cultuurhistorie beperken het aantal bouwlocaties. Het vertrekpunt voor alle nieuwe plannen is de bodemdaling te vertragen dan wel helemaal te stoppen. Daarvoor werden de mogelijkheden verkend om te komen tot verbetering van de ondergrond, de waterberging en de waterafvoer.

 

Zien eten doet eten
Herstructurering van bestaande woningen moet volgens de initatiefnemers vooral via samenwerking met verschillende partijen (openbaar en privaat) tot stand komen. Belangrijk is dat woningeigenaren goede voorbeelden zien van herontwikkeling van bestaande naar waterbewuste woningen. ‘Onder het motto van “zien eten, doet eten” maakt het inwoners steeds meer bewust van de problemen bij hun eigendom en hoe deze aan te pakken.’ 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door M. Zeeman (programma manager) op
Marken heeft de perfecte mix voor duurzaam waterbestendig wonen. De woningen en de bevolking hebben eeuwenlange ervaring met zowel de strijd als de liefde voor water. Als je dat kan combineren met de nieuwste technieken en inzichten heb je zeer zeker een landelijk, maar misschien zelfs wel een internationaal voorbeeld.
Door Marquis de Canteclair (Civ em.) op
Deze mededeling is alom bekend
meer veiligheid tegen 7 procent.
Maar ook hier de wet van de dalende meeropbrengst
en WEER een extra heffing alsof die verhoging went