of 59185 LinkedIn

‘Luchtkwaliteit grote steden slecht’

Het gebied Rotterdam, Amsterdam en Den Haag behoort tot de twaalf slechtst presterende stedelijke regio's in de Europese Unie. In het algemeen geeft de luchtkwaliteit in Nederland nog steeds reden tot ongerustheid.
8 reacties

Het gebied Rotterdam, Amsterdam en Den Haag behoort tot de twaalf slechtst presterende stedelijke regio's in de Europese Unie. In het algemeen geeft de luchtkwaliteit in Nederland nog steeds reden tot ongerustheid.

Overbemesting

Dat stelt de Europese Commissie in een evaluatierapport over de uitvoering van het EU-milieubeleid dat maandag in Brussel is gepresenteerd. Vooral de concentratie stikstof en fosfaat in oppervlaktewater als gevolg van overbemesting en de opeenhoping van stikstofdioxide en ozon in de lucht moeten worden aangepakt.In november afgelopen jaar stelde ook het  Europees Milieu Agentschap (EMA) dat de Nederlandse luchtkwaliteit slecht scoort in vergelijking met andere Europese landen. 

Drinkwaterkwaliteit

Ondanks deze ‘uitdagingen’, aldus EU-commissaris Karmenu Vella (Milieu), ‘is Nederland al geruime tijd een voorloper in het milieubeleid.’ Nederland ‘scoort zeer goed als het gaat om het nakomen van de EU-regels voor drinkwaterkwaliteit en afvalwaterbehandeling'.
 

Stedelijke regio’s

Niet te spreken is het rapport echter over de vervuilende files, met name tijdens de spits. Het gebied Rotterdam, Amsterdam en Den Haag behoort tot de twaalf slechtst presterende stedelijke regio's in de EU. Brussel spoort Nederland ook aan harder te trekken aan het verminderen van emissies in de atmosfeer. Vella wijst erop dat, hoewel het waterbeheer ‘over het algemeen goed is’, ongeveer de helft van de rivieren, afwateringskanalen en meren een te hoog gehalte aan stikstof en fosfaat bevat.
 

Green Deals

Complimenten zijn er voor de Green Deals, het doeltreffende bestuur, ‘het pionierswerk bij het in kaart brengen van ecosystemen en de benadering van duurzaam inkopen, ‘een van de meest ambitieuze en succesvolle in de EU’. (ANP)

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Smit (bestuurder) op
Ondanks dat fijn stof niet gezond is, is er geen relatie tussen de gemeten aandoeningen/volkgsgezondheid die artsen rapporteren en gebieden met veel fijn stof.

http://www.v-focus.nl/2016/09/impact-fijnstof-op …
Door Smit (bestuurder) op
Het slechtste water zorgt voor het beeld dat overbemesting het gevolg zou zijn van veehouderij. Deze slechte gebieden liggen helemaal niet daar waar veehouderijen zijn. Men moet zich realiseren dat er nader onderzoek nodig is naar andere natuurlijke bronnen zoals fosfaatrijke kwel en de gevolgen van de humane bronnen. Daarnaast zijn de metingen niet uniform en is veel water ten onrechte ingedeeld als natuurlijk water waar zwaardere eisen aan gesteld worden. Lees bijv.
http://www.v-focus.nl/2016/09/waarom-fosfaatrech …
Door Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) op
Ik zie dat ik het verkeerde percentage heb genoemd. Voor degenen die dat interesseert, hierbij mijn berekening uit 2014.

4. Toine Goossens
19/12/2014 - 13:13
Ga met mij mee naar de website:
http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/indic …
Daar staat: Gezondheidseffecten van fijn stof en ozon, 1992 – 2009
Luchtverontreiniging door fijn stof en ozon was in 2009 verantwoordelijk voor één tot anderhalf procent van de totale voortijdige sterfte. Circa 1 procent van de spoedopnamen voor long- en hart- en vaataandoeningen in Nederland was het gevolg van kortdurende blootstelling aan fijn stof en circa 0,2 procent voor ozon.
In 2009 overleden er 128.617 mensen in Nederland. Daarvan stierven er 1780 voortijdig ten gevolge van fijnstof, en 1340 als gevolg van ozon (statistische gemiddelden, zie aldaar).
Dat is een voortijdige sterfte van 3120 personen; ofwel 2,4% van alle overledenen.
Het voortijdig overlijden heeft betrekking op een periode van enkele dagen, enkele maanden en soms een jaar. Laten we veiligheidshalve op 6 maanden gaan zitten. Dan zijn er als gevolg van fijnstof en ozon 1560 levensjaren verloren gegaan.
De gemiddelde leeftijd bij overlijden bedroeg in 2010 76,8 jaar. Ik rond dat af naar 76 jaar voor 2009.
Het aantal levensjaren van degenen die in 2009 stierven komt dan uit op:
128.617 x 76 = 9.774.892 en het verlies door vooroverlijden is:
1560×100/9.774.892 = 0,015959225%

Daarmee staat vast dat de luchtkwaliteit een flutprobleem is dat voortdurend tot een olifant wordt opgeblazen.
Er zijn maatschappelijke en politieke problemen die ons geld en onze aandacht vele malen meer nodig hebben.
Door Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) op
De dik gesubsidieerde Europese ´wetenschappers´ meten er heel wat op los, maar nog nimmer hebben zij enige correlatie tussen de kwaliteit van de lucht en de kans op vooroverlijden aan kunnen tonen.

Op 10 juli 2013 plaatste DUIC het volgende bericht:

Zelfs beetje fijnstof verhoogt risico op longkanker
´Langdurige blootstelling aan fijnstof verhoogt de kans op longkanker, zelfs bij concentraties lager dan de normen van de Europese Unie. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek dat vandaag werd gepubliceerd in het tijdschrift The Lancet Oncology. Bij het onderzoek werden data gebruikt van de European Study of Cohorts for Air Polution Effect (ESCAPE). De coördinatie van ESCAPE ligt bij de Universiteit Utrecht.´
https://www.duic.nl/algemeen/zelfs-beetje-fijnst …

Ik plaatste bij dat bericht het volgende commentaar:

´• Toine Goossens
11 juli 2013 om 13:33
"Zelfs beetje fijnstof verhoogt risico op longkanker." "De onderzoekers vonden geen grens waaronder het risico nul was."
Beste redactie, Ik haal de bovenstaande zinnen uit uw publicatie aan en pas deze formulering toe op het in Nederland populaire fietsen:
Zelfs een beetje fietsen verhoogt risico op ernstig ongeval. De onderzoekers vonden geen grens waaronder het risico nul was.
Ook deze uitspraak is volstrekt waar. Beide uitspraken moeten echter met een flinke korrel zout genomen worden. Een nul risico bestaat niet. Daarom is het flauwekul om zo'n uitspraak te doen.
Ik verwacht van u meer kritisch vermogen om dergelijke suggestieve uitspraken en/of conclusies van wie dan ook aan de realiteit te toetsen.
Overigens doen de onderzoekers hun uitspraken met een zekerheid van slechts 95%. Dat betekent dat er een grote kans is dat zij het fout hebben.
Het PM10 risico varieert tussen 3% en 45% en het PM2.5 tussen -4% en + 46%.
Mede gelet op de periode waarin de onderliggende onderzoeken zijn verricht, bij benadering tussen 1995 en 2008, en de grote verbeteringen die momenteel worden gerealiseerd, is dit rapport voor het maken van beleid van nul en generlei waarde.
Frappant is dat de onderzoekers belangrijke bevindingen niet in hun conclusies opnemen: "Results of models 2 and 3 showed NO ASSOCIATION between risk for lung cancer and NO2, NOx, or traffic intensity at the nearest street".
Op basis van deze bevindingen is de conclusie gerechtvaardigd dat verkeer geen invloed heeft op het risico om longkanker te krijgen.´

In 2013 heb ik ook het risico op vooroverlijden in Nederland t.o.v. het aantal levensjaren bepaald.
Op basis van de toenmalige stertecijfers en gemiddelde levensduur is het risico van vooroverlijden, uitgedrukt in levensjaren 0,0000006 %.

Dat is volstrekt niet relevant. De wetenschappers gebundeld in ESCAPE doen er alles voor om hun banen veilig te stellen.

Door V6 (verkeerskundige) op
De zoveelste bemoeizucht vanuit Brussel. Prachtig, dat de EC Nederland iets kan verwijten, terwijl het milieu in NL door de onophoudelijke milieulobby zelfs een hoog technocratisch gehalte heeft gekregen. Denk aan de 100 km op de A2, de flitscamera's voor oude auto's in milieuzones en vooral de milieuparagrafen in ruimtelijke onderbouwingen. De lucht in NL is sinds 1986 elk jaar schoner geworden. Bovendien waait het R' dam, Den Haag en A'dam veel, waardoor van smog zelden sprake is.
Als de EC al iets van NL vindt, welk oordeel hebben ze dan over Athene en Boekarest? De Britten hebben gelukkig binnenkort niets meer te maken met dit soort EU-bemoeizucht.
Door Adriaan (juridisch beleidsadviseur) op
We doen het zelf he !!! We kunnen wel zeggen dat de overheid er niets aan doet, maar wie zitten er dagelijks voor meestal zeer korte afstanden in de auto? Bij ons wordt de auto alleen gebruikt als het echt niet anders kan, Verder gebruiken wij in ons gezin de fiets of de bus of de trein. Ook voor het woon-werk-verkeer. Boodschappen halen we met de fiets of we gaan een eind lopen. We zijn wel bijna de enige in de straat die dat doen, maar je moet ergens beginnen. Zelfs de vakantie wordt geheel met openbaar vervoer georganiseerd. (Bus en trein). Kortom begin bij jezelf. Gebruik ook minder energie. (Minder oplaadapparatuur de hele nacht in het stopcontact en meer ledlampen). Daar is ook heel veel milieuwinst mee te behalen.
Door Johan op
Het gebied Rotterdam, Amsterdam en Den Haag in combinatie met overbemesting, staat er toch echt.
Door JB op
Diep triest deze conclusies. Ongelofelijk dat we met zijn allen weten hoe slecht het is, maar de centrale en decentrale overheden er totaal niet mee bezig zijn. Het binnenhalen van grote (en dus vervuilende) bedrijven heeft nog altijd meer prio als de volksgezondheid.