Het doel van het plan is om ruimte te geven aan bedreigde vogel- en vissoorten en unieke natuur. Daarnaast moet het ook de landbouwsector een impuls geven. Bewoners van Holwerd zelf hopen hier ook al langere tijd op. Fred Wouters, directeur van Vogelbescherming Nederland ziet 'Holwerd aan Zee' als een 'grote stap voorwaarts voor mens en natuur'. (ANP)