of 59185 LinkedIn

Lokale overheden slaan handen ineen voor klimaat

Gemeenten, provincies en waterschappen investeren jaarlijks 28 miljard in wegen, openbaar vervoer, water, natuur en de bouw van huizen, sportaccommodaties en scholen. Vanaf 2018 gaan ze bij de besteding van dit geld volop inzetten om het land energieneutraal, klimaatbestendig en circulair te maken.

Gemeenten, provincies en waterschappen investeren jaarlijks 28 miljard in wegen, openbaar vervoer, water, natuur en de bouw van huizen, sportaccommodaties en scholen. Vanaf 2018 gaan ze bij de besteding van dit geld volop inzetten om het land energieneutraal, klimaatbestendig en circulair te maken.

Invloed
Daartoe hebben de decentrale overheden de gezamenlijke investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’ gepresenteerd. Behalve hun eigen investeringen vragen de lokale overheden het kabinet mee te investeren in nationale programma’s en knelpunten in wet- en regelgeving weg te nemen. Het is voor het eerst dat de decentrale overheden een gezamenlijk aanbod voor de kabinetsformatie doen. Dat doen ze bewust, omdat ze invloed willen uitoefenen op de kabinetsformatie die na de Tweede Kamerverkiezingen van woensdag begint. Het plan is ondertekend door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen.

Maatregelen
Maatregelen waar de ondertekenaars aan denken zijn bijvoorbeeld het inzetten op emissieloze bussen bij het verlenen van concessies voor het openbaar vervoer, afspraken maken met marktpartijen en woningbouwcorporaties over aardgasvrije wijken, het aanleggen van energieleverende wegdekken en subsidie beschikbaar te stellen aan inwoners voor groene daken of beplanting in plaats van tegels. Ook willen ze eigen terreinen beschikbaar stellen voor het opwekken van hernieuwbare energie en grondstoffen terugwinnen uit afval en afvalwater. Het eigen vastgoed en maatschappelijk vastgoed als scholen en sportaccommodaties is voor 2040 energieneutraal.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Tony Schoen op
Mooi plan, behalve dan de energieleverende wegdekken. Dat is geen zinvolle techniek en dus niet verstandig om in te investeren.

Relevante Parlementaire Dossiers