of 58952 LinkedIn

'Lokale overheden restrictie voor klimaatmaatregelen'

Met de maatregelen die genoemd worden in de eerste opzet voor een Klimaatakkoord, moet het ‘technisch' haalbaar zijn de CO2-uitstoot in 2030 grofweg te hebben gehalveerd ten opzichte van 1990. Maar wat dat gaat kosten en wie de rekening betaalt, is nog lang niet duidelijk genoeg. De organisatie schrijft bovendien dat de visies van gemeenten en provincies restricties kunnen gaan opwerpen.

Met de maatregelen die genoemd worden in de eerste opzet voor een Klimaatakkoord, moet het ‘technisch' haalbaar zijn de CO2-uitstoot in 2030 grofweg te hebben gehalveerd ten opzichte van 1990. Maar wat dat gaat kosten en wie de rekening betaalt, is nog lang niet duidelijk genoeg. De organisatie schrijft bovendien dat de visies van gemeenten en provincies restricties kunnen gaan opwerpen.

Doorrekening nog niet mogelijk

Dat concluderen het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) in een eerste analyse van de plannen. Een echte doorrekening, die de kosten voor overheid, burgers en bedrijven inzichtelijk maakt, bleek niet mogelijk. Veel van de voorstellen zijn daarvoor nog niet concreet genoeg. Op grond van de maatregelen die al wel zijn uitgewerkt, heeft het PBL becijferd dat de jaarlijkse meerkosten oplopen tot 3 à 4 miljard euro in 2030. De benodigde investeringen worden geschat op 80 tot 90 miljard euro in de jaren 2019 tot en met 2030.


CPB komt later met analyse

Het CPB heeft bekeken of er al een beoordeling gegeven kan worden van de maatregelen. ‘In de meeste gevallen blijkt dit nog niet het geval en kan het CPB geen uitspraken doen over budgettaire, lasten- en inkomenseffecten. Voor de klimaattafels Mobiliteit en Elektriciteit is wel een aantal maatregelen beoordeeld op budgettaire en lasteneffecten’, meldt het Centraal Plan Bureau (CPB) op zijn eigen website. Het CPB komt met een analyse zodra er informatie is over welke concrete stappen er worden genomen door de partijen, in welk tijdsbestek en hoe partijen aan afspraken worden gehouden. Zodra deze informatie er is, kan het CPB een analyse uitvoeren.


Energiebelasting en brandstofaccijnzen

Het PBL schrijft dat de bedragen vanuit nationale kostenmethodiek niet te vergelijken zijn met bedragen vanuit overheids- of verbruikersperspectief. ‘Om deze te bepalen is het nodig zicht te hebben op de beoogde beleidsinstrumenten.’ Wel is duidelijk dat de doelstelling van 49 procent broeikasgasreductie in 2030 en de verdere reductie daarna zonder aanpassingen op termijn leidt tot een flinke grondslagerosie voor de energiebelasting en brandstofaccijnzen.


Gemeentelijke en provinciale visies kunnen voor restricties zorgen 

PBL heeft neveneffecten van het Klimaatakkoord nog niet uitgezocht. Deze kunnen zowel positief als negatief zijn, schrijft de organisatie. ‘Het klimaat heeft bijvoorbeeld baat bij aanplanten van meer bomen en struiken om CO2 vast te leggen. Maar om natuurdoelen te realiseren is het soms gewenst struweel in natuurgebieden te kappen.’ Ook moeten maatregelen mogelijk nog worden afgestemd worden met gemeentelijke en regionale omgevingsvisies. Daar is door PBL nog geen rekening mee gehouden. ‘Om klimaatmaatregelen toe te passen moet er ook worden afgestemd met provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies. ‘Vanuit die visies kunnen restricties ontstaan voor klimaatmaatregelen.’ (ANP/Binnenlands Bestuur)

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.