Tegemoetkoming
Zij vinden het 'meer dan redelijk' dat de Wet tegemoetkoming van schade bij rampen in werking treedt. 'Vanwege de omvang van de schade vrezen wij dat anders vele gezonde bedrijven in onze regio’s in financiële problemen komen en mogelijk bezwijken, met alle gevolgen van dien', aldus de brief. (ANP)