Pimpernelplant

Volgens de Vlinderstichting verdween het donker pimpernelblauwtje sinds 1970 uit Nederland. Weliswaar werd de soort in 1990 geherintroduceerd in de Moerputten in Noord-Brabant, maar ook daar is het diertje inmiddels weer verdwenen. In 2001 vestigde het donker pimpernelblauwtje zich waarschijnlijk vanuit het naburige Duitsland in de omgeving van Posterholt. De vlinder is mede zo zeldzaam omdat het diertje afhankelijk is van de pimpernelplant en mierennesten nodig heeft om te overleven. (ANP)