of 59162 LinkedIn

Limburg in het gelijk met ‘gigastal’

De vergunning die door de provincie is afgegeven, is door de rechtbank op diverse punten aangepast. Wakker Dier, een van de eisers, gaat in hoger beroep.

De Rechtbank Limburg houdt de omgevingsvergunning voor een megastal voor meer dan 1 miljoen kippen in stand, ondanks gegrond beroep van tegenstanders. De vergunning die door de provincie is afgegeven, is door de rechtbank op diverse punten aangepast. Wakker Dier, een van de eisers, gaat in hoger beroep.

Tien keer groter

Tegenstanders van de komst van het veebedrijf spreken van een ‘gigastal’, omdat die tien keer groter is dan bestaande megastallen. De ondernemer wil in het bedrijf in Grubbevorst (gemeente Horst aan de Maas) ruim 1 miljoen vleeskuikens en bijna 75.000 volwassen kippen houden. De inrichting omvat de gehele productieketen van ei tot panklaar kippenvlees. Het wordt een pluimveehouderij, slachterij, afvalwaterzuiveringsinstallatie en bio-energiecentrale ineen.


Geur en geluid

Tegen de plannen bestaat al jaren weerstand, zowel van de dierenwelzijnsorganisatie als lokale ondernemers en de actiegroep Behoud de Parel uit Grubbevorst. In hun beroep bij de meervoudige kamer van de Limburgse rechtbank stelden de eisers beroep in tegen diverse onderdelen van de omgevingsvergunning. Op het gebied van onder andere geur en geluid stelde de rechtbank hen in het gelijk.

 

Niet vernietigd

Dat desondanks de vergunning niet is vernietigd, is niet ongewoon, zegt Joep Werkhoven, jurist bij de provincie die de zaak behandelt. ‘Wij hebben als provincie zelf voorstellen gedaan om voorschriften in de vergunning te wijzigen of aan te vullen, zodat die niet in zijn geheel vernietigd hoeft te worden. De rechtbank heeft die overgenomen.’ Volgens Werkhoven bieden de gewijzigde voorschriften niet meer ruimte om geluid en stank te produceren; wel beter naleefbare normen waarop de provincie kan handhaven.

 

Volksgezondheid

Eisers maakten ook bezwaar tegen de vergunning uit oogpunt van de volksgezondheid: het bedrijf zou dierziekten en fijnstof kunnen verspreiden. Maar daar kon de rechtbank nu niets mee. Onderzoek naar de relatie tussen veehouderij en risico’s voor de volksgezondheid is gaande, maar is nog niet vertaald in regels of beleid. Op termijn zal nieuwe wetgeving over gezondheidsnormen en dierenwelzijn wellicht paal en perk stellen aan dit soort megastallen, veronderstelt Werkhoven. Tot dat moment is het aan provinciale bestuurders om al dan niet ruimte aan te bieden aan megastallen. Limburg heeft daar in het ruimtelijk beleid geen aanvullende eisen aan gesteld, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Noord-Brabant en Groningen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Annemiek (ICmedewerker) op
Meer longziekten, meer astma enzovoorts, voor bewoners in de omgeving. Gek dat dat argument nooit eens wordt betrokken bij alle economische voordelen.
Door Gert-Jan (beleidsadviseur) op
Ik begrijp dat je megastallen door de schaalgrootte niet overal kan neerzetten en daar dus een idee bij moet hebben. Het idee achter megastellen is echter goed, efficiënt en doelmatig. Zolang de overbevolking toeneemt en iedereen gevoed moet worden, zijn megastallen een logisch gevolg. Dit kan in ons eigen belang beter in goede banen worden geleid dan worden tegengehouden.

Door Hans van Wageningen (Statenlid (D66)) op
Goed afgewogen reacties/discussie hieronder. Aanvullend: Kuipers vervangt met deze stal meerdere grote stallen. Waar de oude stallen verdwijnen, gaat de omgevingskwaliteit erop vooruit. De nieuwe stal komt in een door de provincie, na inspraak, aangewezen agrarisch concentratiegebied. Netto is de milieu- en leefbaarheidssituatie beter dan voorheen. Qua dierenwelzijn gaat de situatie er ook op vooruit. De geïntegreerde bedrijfsvoering (die alleen op grote schaal mogelijk is) maakt sommige dieronvriendelijke stappen overbodig. Bovendien kan in de nieuwe stal zonder antibiotica worden gewerkt. Mensen die niet achter "industriële" vleesproductie staan hebben mijn begrip en respect. Ik geef ze wel in overweging dat de zaak er niet beter op wordt als je ontwikkelingen tegenhoudt. Al met al vindt ik het goed dat de provincie strenge en handhaafbare milieuregels heeft gesteld. De provincie kan wat mij betreft de duurzame ontwikkeling inderdaad nog verder bevorderen door zelf agrarische bedrijventerreinen te ontwikkelen en ook zelf hiervoor de vergunningen aan te vragen. Bedrijven die zich hier willen vestigen, hoeven dan niet meer een slopende loopgravenoorlog met hun omgeving uit te vechten. Ze moeten wel maximaal worden uitgedaagd om duurzaam en diervriendelijk te produceren: Agglomeratielandbouw.
Door Hendrik (raadslid) op
Als de dieren niet in Limburg worden gehouden worden ze in verwegistan gehouden. De consument weet dan niet waar het product vandaan komt en hoe het is gehouden. In Nederland zijn de regels duidelijk en het welzijn van de dieren is geborgd door de controlerende instanties. Er is op de hele wereld geen land waar de dieren zo goed worden gehuisvest en voorzien worden van voedsel. De aantallen zouden wel beperkt kunnen worden.
Door Jeannette op
Het enige werkende protest is het massaal stoppen van het eten van kip (en ander vlees) wat door deze industrie "geproduceerd" wordt. Zolang wij als mensen hiermee doorgaan zal dit nooit stoppen. Je moet er toch ook niet aan denken dat hier ooit brand komt. Wat mij betreft accepteren we deze vorm niet. Ook niet op een industrieterrein. Het zijn en blijven dieren.
Door johanna op
Laten we nu eens accepteren dat deze vorm van veehouderij niets meer met het platteland te maken heeft en het thuis hoort op een industrieterrein. De dieren zijn industriele producten geworden en hebben niets meer met een natuurlijke omgeving van doen, ze komen zowiezo niet buiten (vleeskuikens). Maak aparte zone's voor megastallen op bestaande of nieuwe industrieterreinen, met alle beheersbaarheid regels van stank van fijnstof cirkels eromheen. We moeten inzien dat het 'platteland' niet meer toebehoort aan deze grote schaal. Boven een bepaalde footprint van de opstallen en bedrijfsvoering, moet het verhuizen naar een industrieterrein. (denk ook aan de grote hoeveelheid verkeersbewegingen van vrachtwagens die aan en afvoeren van voer en ook het uiteincelijke vlees van de slachterij naar de consument!).
Door p op
Hoewel ik ook niet graag zo'n industrieel complex in m'n achtertuin zou willen krijgen zie ik er de voordelen wel van in.

De hele keten zoveel mogelijk onder één dak. Geen gesleep met kippen, voer en vlees naar een tiental plaatsen...
Door Henk (archiefmedewerker) op
In Limburg lopen ambtenaren en bestuurders nog vrolijk mee met dit soort megaprojecten. Ik wens de omwonenden veel sterkte toe.

Relevante Parlementaire Dossiers