of 59761 LinkedIn

Leidschendam-Voorburg wacht op grootste winkelcentrum van Nederland

De gemeente Leidschendam-Voorburg ziet uit naar de komst van het grootste winkelcentrum van Nederland op de plek van het huidige winkelcentrum Leidsenhage. Vastgoedfonds Unibail-Rodamco investeert 400 miljoen in dat winkelcentrum en in winkelcentrum Amstelveen. Die gemeente is minder meegaand.

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco maakte woensdag bekend 400 miljoen te willen investeren in winkelcentra in Leidschendam-Voorburg en Amstelveen. In Leidschendam-Voorburg moet zelfs het grootste overdekte winkelcentrum van Nederland komen. Amstelveen is er nog niet uit.

Plannen gepresenteerd
De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft met  Unibail-Rodamco, de grootste winkelbelegger van Europa, in 2011 een overeenkomst getekend, waarna het fonds met de gemeente plannen mocht maken voor de herontwikkeling van het winkelcentrum Leidsenhage. Die plannen zijn woensdag gepresenteerd in Filminstituut Eye in Amsterdam in aanwezigheid van een vertegenwoordiging van de gemeente. De gebiedsvisie is in juli door de gemeenteraad goedgekeurd, onder voorbehoud van financiële haalbaarheid. Hierin staan de kaders waarbinnen de herontwikkeling moet plaatsvinden.

Grootste winkelcentrum van Nederland
Topman Christophe Cuvillier van Unibail-Rodamco zei donderdag in het FD dat hij “de markt wil verslaan” door zich te richten op de top van de Europese winkelcentra. Volgens hem blijven door de opkomst van internetwinkelen twee soorten winkelcentra over: voor de dagelijkse boodschappen en voor “experience shoppen”. Op die laatste categorie wil Unibail-Rodamco zich gaan richten. Leidsenhage moet met 100.000 m2 het grootste overdekte winkelcentrum van Nederland worden met 12 tot 14 miljoen bezoekers per jaar.

30.000 m2 kantoorruimte gesloopt
Besluitvorming over financiële haalbaarheid en de antérieure overeenkomst met daarin de taakverdeling tussen gemeente en Unibail-Rodamco moet nog wel plaatsvinden, vertelt een gemeentewoordvoerder. ‘Voor Leidschendam-Voorburg draagt de herontwikkeling bij aan een aantrekkelijke woonomgeving met goede voorzieningen die we willen zijn en aan vermindering van de kantorenleegstand. Zo wordt 30.000 m2 kantoorruimte gesloopt.’

Middenstand lijdt niet onder winkelcentrum
Door de ontwikkeling van Leidsenhage komt de overige middenstand niet op achterstand, aldus de woordvoerder. ‘Als we niet zouden herontwikkelen, blijven we in hetzelfde segment. De ontwikkeling draagt bij aan de bekendheid van de gemeente en het kan aantrekkelijker zijn voor mensen om ook naar andere winkels te gaan.’

Omliggende gemeenten komen nog aan bod
Of omliggende gemeenten wel zo blij zijn met het winkelcentrum is de vraag. Die gemeenten komen pas aan bod bij de Regionale Structuurvisie Detailhandel die in november bij Stadsgewest Haaglanden wordt besproken. Gevolgen voor de verkeersstromen in het gebied zijn in een verkennend verkeersonderzoek bekeken. ‘Eventuele aanpassingen aan wegen zijn al onderdeel van de herontwikkeling. Bereikbaarheid is belangrijk, dus dit staat ook in de gebiedsvisie.’ De gemeente heeft een faciliterende regierol en een toetsende rol wat betreft de planologische mogelijkheden. ‘Eventuele veranderingen worden vergoed door de initiatiefnemer. De gemeente hoopt dat de besluitvorming in de raad voor het eind van dit jaar is afgerond.

Provincie wacht onderzoek af
De provincie Zuid-Holland kent het plan, maar kan nog geen inhoudelijke reactie geven, omdat het effectenonderzoek op koopstromen in de directe omgeving en daarbuiten nog niet binnen is. Daarna moet dit nog aan het Regionaal Economisch Overlegorgaan Haaglanden worden voorgelegd die met een advies komt. ‘Pas daarna komt het bij Gedeputeerde Staten en kijken we of het binnen de provinciale verordening past’, aldus provinciewoordvoerder André Lammerse. Als de provincie er sowieso al zeggenschap over heeft. ‘Dat is wel waarschijnlijk, al gaan we niet over detailhandel in binnensteden.’

Mogelijk impact op leefbaarheid
In provincies als Gelderland en Noord-Brabant komt men terug van het toestaan van grote outletcentra buiten de stad. Het zou de lokale middenstand en omliggende gemeenten geen goed doen. Bovendien lijden veel outletcentra en meubelboulevards verlies. Ook Zuid-Holland probeert dit met haar Provinciale Structuurvisie in de perifere gebieden aan banden te leggen. ‘Detailhandel verplaatsen naar onbebouwde grond of waar kantoren stonden voert de druk op de binnensteden op en heeft daar invloed op de leefbaarheid, ook in de kleinere kernen.' Ook een nieuw groot winkelcentrum als Leidsenhage kan een dergelijke impact hebben. Toch komt dat winkelcentrum op een al bestaande locatie. ‘En alleen als het grensoverschrijdende effecten heeft, kunnen we er iets over zeggen.'

Amstelveen trok toestemming bouw in
De gemeente Amstelveen heeft de toestemming voor herontwikkeling van het winkelcentrum deze zomer ingetrokken na protest van bewoners, omdat ongeveer 70 woningen zouden moeten worden gesloopt. De gemeente zou inmiddels weer in gesprek zijn met Unibail-Rodamco over een oplossing, al ligt dit volgens een gemeentewoordvoerder genuanceerder. Cuvillier zegt in het FD bereid te zijn tot aanpassing van de plannen, mits het in de ambities van het fonds past. Hij zegt ook dat de herontwikkeling van het winkelcentrum essentieel is voor de toekomst van het winkelcentrum en de economie van de regio en verwacht snelle besluitvorming na de gemeenteraadsverkiezingen. ‘Zo niet, dan vrees ik dat het er helemaal niet meer van komt.'

UPDATE

De gemeente Amstelveen laat vrijdag in een reactie weten dat Unibail-Rodamco bij de presentatie geen nieuw plan heeft gepresenteerd voor Amstelveen, maar wel een visie op retail nu en in de toekomst. ‘Die visie spreekt ons aan.’ Het eerdere initiatief van Unibail-Rodamco was te rigoureus en kon niet op draagvlak van de bewoners en de raad rekenen. Het oorspronkelijke plan is hiermee van tafel. Momenteel worden weer gesprekken met Unibail gevoerd. ‘Nu wordt gewerkt aan herstel van vertrouwen. Unibail-Rodamco heeft nog geen alternatief plan gepresenteerd.’ 

 

Volgens het college zal pas besluitvorming plaatsvinden als Unibail-Rodamco een goed plan presenteert dat op voldoende draagvlak kan rekenen. Voor het college gaat het om een financieel-economisch en maatschappelijk aanvaardbaar plan dat vernieuwing mogelijk maakt. 'Een versterking van het Stadshart biedt vele kansen, vooral in economisch perspectief. Het zorgt voor werkgelegenheid en voor meer omzet voor winkeliers. Erg belangrijk in deze tijden.'

 

Het onderwerp is voor zover het college weet geen verkiezingsthema. ‘De komende maanden zal moeten blijken welke partijen de versterking van het Stadshart in hun verkiezingsprogramma zullen opnemen.’ Het gemeentebestuur vreest niet dat de herontwikkeling wordt afgeblazen. ‘We hebben er vertrouwen in dat Unibail Rodamco een alternatief plan ontwikkelt dat op voldoende draagvlak van alle partijen kan rekenen.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Kees van Rijswijk (technische commissie) op
Kees 19,04,2014 Wij als bewoners van blok 1 en 2 aan de Banninglaan in Leidschendam maken ons zorgen over de bouwplannen in en om de Banninglaan, het is namelijk zo dat ze bij ons voor de deur een Jumbo willen bouwen met daarbovenop een parkeergarage met 3 parkeerlagen met een capaciteit voor 950 auto, s, het verkeer moet over een enkele rijbaan naar de ingang van de parkeergarage daar is de Banninglaan niet geschikt voor, dat veroorzaakt alleen maar files bij ons voor de deur, daar wil ik mee aangeven dat we enorm veel last krijgen van fijnstof uitlaatgassen benzeen, en dat is niet goed voor onze gezondheid, wij maken ons daar erg veel zorgen over, maar dat is voor een projectontwikkelaar niet belangbelangrijk, , ze liegen en bedriegen alleen maar in hun eigen straatje.
Door Alfred Blokhuizen op
Nog nooit gehoord van leegstand? Nog niets gehoord van bevolkingsdaling? Nooit gehoord van koopkrachtverlies?

Het lijkt wel of de crisis ons niets heeft geleerd. Er is al een enorm overschot aan winkelruimte en kantoren. Maar kennelijk valt er voor de projectontwikkelaar weer iets te verdienen.

Ik hoop oprecht dat de gemeente niet borg staat, want het aantal gemeenten dat nu zwaar in de problemen zit door de projectontwikkelaars is groot.
Door Jose op
Goed opknapplan voor Leidschenhage. Als het maar niet een miskleun wordt als de Megastores bij HS. Of er ruimte genoeg is om er een Centro van te maken als bij Oberhausen vraag ik me af. Blijf je winkelieren dan leg je het af tegen webshops.