of 64231 LinkedIn

Leidschendam-Voorburg doet enquête in reprise

De grote drukte die afgelopen voorjaar leidde tot parkeeroverlast in omliggende wijken van de toen net geopende Mall of the Netherlands in Leidschendam-Voorburg lijkt door een aantal maatregelen beheersbaar geworden. De situatie is zodanig anders dan in het voorjaar dat het college uitkomsten van een bewonersenquête van toen niet representatief meer acht en deze opnieuw laat uitvoeren.

De grote drukte die afgelopen voorjaar leidde tot parkeeroverlast in omliggende wijken van de toen net geopende Mall of the Netherlands in Leidschendam-Voorburg lijkt door een aantal maatregelen beheersbaar geworden. De situatie is zodanig anders dan in het voorjaar dat het college uitkomsten van een bewonersenquête van toen niet representatief meer acht en deze opnieuw laat uitvoeren.

Verkeersoverlast
Omstreeks 12 tot 14 miljoen bezoekers per jaar aan de Mall. Dat is waar de gemeente Leidschendam-Voorburg op voorhand op rekende. Nu blijkt echter dat op een gemiddelde zaterdag in de zomer al 50 duizend mensen de weg naar het nieuwe winkelcentrum weten te vinden. De grote aanwas van bezoekers zorgt voor verkeersoverlast voor omwonenden. De gemeente wil die aanpakken met smart city-oplossingen en een betere ‘mobiliteitsmix’ met een grote rol voor het openbaar vervoer. 

Mobiliteitscentrum
Dat is echter voor de langere termijn. Voor de korte termijn besloten Rijkswaterstaat, de gemeente Leidschendam-Voorburg en de Mall zelf tot het inrichten van een Operationeel Mobiliteitscentrum (OMC) dat elke zaterdag actief is. Vanaf eind mei monitort het OMC het verkeer en kan het ‘live’ ingrijpen als het nodig is. Het OMC bewaakte de doorstroming van het verkeer rondom de Mall en de nog beschikbare parkeerplaatsen bij de Mall en gebruikt daarvoor ‘slimme’ instrumenten. Daarnaast fietsen elke zaterdag toezichthouders door de omliggende wijken en worden extra verkeersregelaars en handhaving ingezet.

Taskforce
Er is ook intensief contact met de control room van de Mall en de RegioDesk van de verkeerscentrale. Het OMC neemt niet alleen beslissingen over ‘live’ verkeerssituaties, maar onderzoekt ook hoe het met historische informatie een goed beeld kan schetsen van de ontwikkeling van het verkeer rond de Mall om zo de verkeersstromen structureel te kunnen verbeteren. Er is een taskforce organisatiestructuur afgesproken met daarin een stuurgroep, een projectgroep en uitvoerende werkgroepen, inclusief de afstemming met stakeholders en omwonenden.

Lastig
Alles leuk en aardig, maar had de verkeersdrukte rond de Mall niet voorkomen kunnen worden, vroeg Stadszaken.nl aan wethouder Astrid van Eekelen (VVD). Een lastige vraag, aldus de wethouder. Een aantal maatregelen waren wel al meegenomen in de voorbereidingen, maar door de beperkende coronamaatregelen was het niet goed mogelijk om in te schatten wanneer welke maatregelen precies nodig zouden zijn, legde ze uit.

Onvoldoende informatie
Wel was er in het voorjaar een bewonersenquête uitgezet om de klachten van bewoners over de drukte en parkeeroverlast in kaart te brengen. ‘Helaas is hier onvoldoende informatie uitgekomen, waardoor we dit onderzoek in het najaar nogmaals gaan herhalen’, aldus de wethouder. De enquête moest niet alleen duidelijk maken wat er onder de bewoners leefde, maar ook welke oplossingen er het beste bij passen.

Blauwe zone
Daaruit kwam een gedifferentieerd beeld: een derde van de ondervraagden was voor de invoering van parkeervergunningen, een derde wilde een blauwe zone en een derde merkte niets van het verkeer, vertelt een woordvoerder van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Wethouder Van Eekelen wierp echter tegenover Stadszaken tegen dat ‘zo’n blauwe zone en parkeervergunningen het hele jaar door gelden. 'Daarom moeten we samen met de bewoners goed kijken of dit opweegt tegen het voorkomen van de overlast’.

Niet representatief
Dat lijkt toch voldoende informatie. Waarom de bewonersenquête dan opnieuw doen? Vielen deze uitkomsten het college soms tegen? ‘Nee, de uitkomsten waren juist ideaal voor de gemeente’, aldus de gemeentewoordvoerder. ‘De situatie was met de beperkende coronamaatregelen en een Mall die net open was niet representatief.’ Daarom herhaalt de gemeente het onderzoek in het najaar met ‘in de basis’ dezelfde vragen. ‘Bijkomende factor is dat de Mall destijds niet zo hard communiceerde, want er mochten vanwege corona niet teveel mensen komen. Er was toen dus een andere toestroom dan nu.’

Terecht
Het is nu een stuk drukker in de Mall en als het bijvoorbeeld veel regent in het najaar kan er een andere verkeerssituatie ontstaan doordat veel mensen dan met de auto naar de Mall toekomen. ‘We vonden het daarom terecht om de enquête opnieuw te doen.’ Of er parkeervergunningen komen of een blauwe zone is ‘nog geen gelopen race’. ‘We kijken eerst in hoeverre de huidige maatregelen werken. Als die voldoende zijn, hoeft een blauwe zone niet. Meningen daarover zijn verdeeld, aldus de woordvoerder. ‘En omdat de situatie is veranderd, willen we zoiets uitgebreider motiveren.’

Ontheffingen
De wethouder benoemde echter al de nadelen van de door de bewoners aangedragen oplossingen. Een blauwe zone die het hele jaar geldt vraagt teveel capaciteit, legt de woordvoerder uit. ‘Denk aan handhaving en ontheffingen. Als de grote overlast maar vijf keer per jaar plaatsvindt, wegen die maatregelen daar dan tegenop?’ Ze wijst erop dat de A12 in het najaar vanwege groot onderhoud dichtgaat. ‘Gecombineerd met regen kan dat best lastig worden. Dat moeten we nog onderzoeken. Hoe gaat de nieuwe Mall met de nieuwe verkeersmaatregelen zich settelen? Wat gebeurt er dan?’

Participatietraject
Omwonenden mogen straks goeddeels dezelfde enquête invullen, maar andere aandachtspunten worden meegenomen als die voorbijkomen. ‘En los van de enquête is er een participatietraject met onder meer als vraag hoe bewoners tegenover de blauwe zone staan. Het is een ongoing kwestie.’ Maar er zijn dus veel maatregelen genomen, waardoor het verkeer juist niet meer vastloopt, benadrukt de woordvoerder.

Google Maps
Ook gaat het parkeren op de vierduizend gratis parkeerplaatsen van de Mall ‘veel beter’. ‘Voorheen werd de bezoeker naar de allerkleinste parkeerplaats geleid in Google Maps. Dat is nu gewijzigd, waardoor mensen de juiste route rijden.’ Vanwege corona was de parkeerplaats bij de Mall ook een tijd dicht, waardoor mensen dan maar in de wijk gingen parkeren. ‘Maar die is nu weer helemaal open, waardoor de parkeerplaatsen optimaal wordt benut. Mensen rijden nu nauwelijks meer de wijk in.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Leidschendammer op
Deze gemeente geeft telkens weer blijk van een bestuur dat aldoende leert en wel achteraf ziet hoe er een draai aan te geven. Geen enkele totaal visie voor de ruimtelijke inrichting en nieuwe projecten met een hap snap-invulling.
Iedereen wordt door gemeente aangeraden zoveel mogelijk op de fiets of met het ov naar het winkelcentrum te gaan. Bijzonder dat tot heden echter niets geregeld is voor een bewaakte fietsenstalling. Vergunningaanvraag daarvoor loopt nog. Burgemeester gaf pas dag na laatste raadsvergadering aan dat hij vertrok en al per 1 september jl. Minder dan een maand opzegtermijn werd in acht genomen. Recent vertrok ook wethouder Stemerdinck tussentijds en weigerde haar pvda- fractie in opvolging te voorzien , omdat de voorgedragen kandidaat niet acceptabel werd geacht door de raad. Rest 2 wethouders van de uiterst kleine fracties groen links en de christen unie en elk 1 van de vvd en het cda. De laatste komt zelden in beeld. Komende verkiezingen komt er wellicht een krachtiger college dat de puin van heden moet opruimen. Winkelcentrum is prachtig maar de infrastructuur is er niet op berekend. Met vier kleine ophaalbruggen over de Vliet en de toekomstige omzetting van de huidige provinciale weg - Veursestraatweg - naar een gewone straat staat snel alles op slot als de doorgang op de hoofdtoegangsweg bijv. bij een ongeluk door file stagneert. Ook voor politie en brandweer is er dan geen doorkomen aan.
Door JosKraus (oud ambtenaar) op
13 miljoen is per dag 35.000 personen. Maar weer is er geen rekening mee gehouden met de statistiek. 35.000 personen is een gemiddelde. Maar wat is de standaardafwijking?
Op maandag komt er minder dan op zaterdag. Dus stel dat de standaardafwijking 15.000 is dan krijg je in 27% van alle gevallen 50.000 bezoekers en in 4% van alle dagen (denk maar aan black Friday) zelfs 80.000 bezoekers. En 1 keer per 1,5 jaar zelfs 95.000 bezoekers.
Hier hebben raadsleden ook niet goed opgelet. Daarom is een verplichte cursus statistiek voor beleidsmakers en raadsleden gewenst.


Door Frans Muijzers (adviseur) op
Die 50.000 past toch prima in de prognose/verwachting? Stel dat er van die voorspelde 12-14 miljoen 3 miljoen op zaterdagen zouden komen > dat is grofweg 60.000 per zaterdag. Hoe kan 50.000 dan een verrassend probleem vormen?
Door Annemarie (waterschapper) op
Waarom wordt zoiets een 'Mall' genoemd? Volgens mij is dit nog steeds Nederland en spreken we dan ook Nederlands. Laten we het daarom gewoon op z'n Nederlands 'winkelcentrum' noemen!

Vacatures

Van onze partners

De nieuwste whitepapers