of 58952 LinkedIn

Leeuwarden piekt te vroeg bij energietransitie

De gemeente Leeuwarden ligt op schema met haar doelstelling om 20 procent energie te besparen in  2020. Maar de ambities op langere termijn zijn met de huidige inzet niet aannemelijk. Vooral de warmtevraag in de gebouwomgeving vraagt meer gemeentelijke aandacht.

De gemeente Leeuwarden ligt op schema met haar doelstelling om 20 procent energie te besparen in 2020. Maar de ambities op langere termijn zijn met de huidige inzet niet aannemelijk. Vooral de warmtevraag in de gebouwomgeving vraagt meer gemeentelijke aandacht. 

Te veel nadruk op woningen

Dat concludeert de Leeuwarder rekenkamer in het rapport Voortgang energietransitie Leeuwarden.  De Friese hoofdstad legt bij de verduurzamingsopgave relatief te veel nadruk op energiebesparing in woningen. De scope moet van de rekenkamer breder: een programmatische aanpak is cruciaal,  met wijkgericht actieplannen waarin ook alternatieve energiebronnen als een warmtenet, all-electric en biogas passeren.


Meer focus op specifieke sectoren
Ook moet meer focus worden gelegd op sectoren waar de CO2-uitstoot nu nog stijgt: mobiliteit, kantoren en publieke dienstverlening en de industrie. Zeker nu de Friese economie voorlopig zal blijven groeien, is eerder een verdere stijging van uitstoot dan een afname te voorzien. De rekenkamer pleit voor meer gemeentelijke handhaving bij bedrijven en het actief inzetten op een ‘modal shift’ in het vervoer (het stimuleren van vervoerswijzen die minder uitstoot genereren).       

Opbrengst onzeker
Leeuwarden zet bij de energietransitie sterk in op zonne-energie, biogas en geothermie. Vooral bij  geothermie zijn de concrete opbrengsten echter nog onzeker. Om in 2050 volledig fossielvrij te zijn – zoals de gemeentelijke doelstelling luidt – moet het energiebeleid volgens de rekenkamer in een hogere versnelling. Met name windenergie moet daar nog meer bij worden betrokken.  


Beter monitoren
Veel energie-inspanningen van de gemeente Leeuwarden bevinden zich nog in de opstartfase. Wat hun precieze bijdrage aan de energietransitie zal zijn, is in veel gevallen nog onduidelijk, laat staan hoe je dergelijke nieuwe initiatieven effectief kunt bijsturen. Daarvoor moet Leeuwarden volgens de rekenkamer nog een veel beter systeem van structureel monitoren op touw zetten om de vinger voortaan stevig aan de pols te kunnen houden.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.