of 59318 LinkedIn

'Leegstand winkels gaat niet vanzelf over'

Uit onderzoek blijkt dat leegstand in winkelcentra niet alleen veroorzaakt wordt door de crisis. Door vergrijzing en internetverkoop zijn minder winkels nodig.
12 reacties
Leegstand in winkelcentra gaat niet vanzelf over na de economische crisis, waarschuwt adviesbureau Roots. Door de vergrijzing en steeds meer verkoop via internet neemt de behoefte aan winkelpanden in binnensteden structureel af.

Beleid ontwikkelen
Het bureau, dat onderzoek doet naar en adviseert over regionaal-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van vastgoed, raadt gemeenten aan om beleid te ontwikkelen dat rekening houdt met deze terugloop.

 

Leegstand verdwijnt vanzelf
Volgens eigenaar Gilbert Bal onderschatten gemeenten het probleem van de winkelleegstand. Onderzoek daarnaar heeft hij niet gedaan, maar ‘berichtgeving en geluiden uit het veld’ maken duidelijk dat gemeenten, projectontwikkelaars, vastgoedeigenaren en ondernemers denken dat de leegstand vanzelf verdwijnt als de economie weer aantrekt, meent hij.


Internetbestedingen
Tot 2020 nemen in alle winkelbranches de internetbestedingen toe, blijkt uit Roots’ prognoses, gebaseerd op eerder onderzoek door Locatus (verzamelaar van informatie over winkels) en adviesbureau BSP (voor stedelijke planning). Gevolg is dat in 22 van de 37 grootste steden de behoefte aan winkelruimte tot 2020 krimpt of 0 procent bedraagt, constateert het onderzoeksbureau.


Vergrijzing
Gecombineerd met de gevolgen van de vergrijzing – ouderen kopen minder – zullen op twee na (Utrecht en Almere) alle onderzochte grote steden kampen met leegstand. Mits zij daar niets aan doen. Maar of en wat gemeenten doen aan leegstandsbeleid heeft Roots niet onderzocht. Daarvoor kunnen zij een adviesaanvraag indienen bij het bureau.


Beperkt beeld
Bal vindt niet dat zijn onderzoek een beperkt beeld schetst. ‘Deze cijfers zijn in deze combinatie nooit eerder neergelegd. We willen hiermee de discussie over leegstand nuanceren, die gaat nu teveel over de economische crisis. Het is een oproep aan gemeenten en marktpartijen om echt iets aan die leegstand te doen.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door luc habets (bestuur) op
Parleys, belangenbehartiger voor huurders van winkels en kantoren, pleit voor snelle inprijzing van de overschotten aan vierkante meter kantoor en winkel. Door lagere huren, worden ondernemers gered. We hebben niet alleen een overschot aan meters kantoor en winkel. We hebben ook simpleweg een tekort aan ondernemers. zie ook www.huurverlagers.nl
Door Frans Dieleman (eigenaar Dima-Dieleman BV) op
De leegstand van winkels is mijn inziens niet alleen economisch slecht maar ook sociaal slecht. Winkelstraten met veel lege panden worden onaantrekkelijk en verpauperen heel snel. Er moeten mijn inziens een tweetal dingen gebeuren: De huren moeten omlaag om te zorgen dat ondernemers weer rendabel een winkel kunnen exploiteren en de fabrikanten van allerhande goederen dienen prioriteit te geven aan ondernemers met een fysieke winkel en daar een passende beloning tegemover te stellen (lees een hogere korting als een internet winkel. Mij is gebleken dat naast gemak de consument verwacht dat de internet aanbieder voor lagere prijzen aanbied. De ondernemers in fysieke winkels zullen dus hum prijzen aan moeten passen.

Met vriendelijke groet,

Frans Dieleman

Door Ans Duin (Kunstenares) op
Leegstaande winkelpanden tijdelijk beschikbaar stellen aan kunstenaars. Goed voor de kunstenaars om hun werk laagdrempelig tentoon te stellen en goed voor de algemene indruk van de winkelstraat en voor de overige winkeliers. En voor kunstenaars is er geen droog brood te verdienen, dus het invullen van deze ruimte kan de eigenaar zien als antikraak.
Door Vinus op
Hé wat opvallend: een adviesbureau dat adviseert om beleid te ontwikkelen. Beetje last van de crisis, jongens?
Door Maurice V op
Zo lang de winkels alleen op kantooruren open (mogen) zijn zal de vlucht van de klanten richting internet de komende jaren alleen maar groter worden. Schaf eindelijk die lachwekkende winkelsluitingswet uit 1800 eens een keer af.
Door Gaston Crolla (Manager) op
De KvK heeft vanmiddag in Almere een bijeenkomst voor ondernemers, winkeliersverenigingen, gemeenten om samen te zoeken naar oplossingen voor de gevolgen van internetverkoop, vergrijzing en branchevervaging voor de toekomst van de detailhandel. Doorgaan op de oude voet is niet meer aan de orde!
Door H. Werkendam (grossier in sprookjesboeken) op
Laten we met z'"n allen de supermarkten op de groete bedrijfsterreinen boycotten. Laten we ons geld weer besteden bij de kleine detaillisten. De ambachtelijke bakker, beenhouwer, grootgrutter en schoenverkoper.
Dan kunnen velen weer hun inkomen verdienen in kleinschaligheid en worden de winkleruimtes weer gevuld. Ook is er dan een minder beslag op de buitenruimten en wellicht ook minder (auto)verkeer.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Er dient een veel betere planning te komen voor de winkelvoorzieningen in ons land. Gemeenten verschuilen zich vaak achter positieve rapporten van externen (o.a. Kamers van Koophandel), waarvan de uitslag van te voren reeds door belanghebbende partijen is bepaald. Op sommige plaatsen kunnen ondernemers geen droog brood verdienen wegens overcapaciteit en omdat halve binnensteden leegstaan. Bedreigingen voor de toekomst op korte termijn zijn o.a. de onzekere economische situatie, de webwinkels en overcapaciteit van accommodatie.
Door Norbert Dolman op
Hoog tijd dat gemeenten deze uitdaging samenmet de detalhandel oppakken.Een " lege" binnenstad is ondanks sommige voordelen van internet geen lonkend perspectief.
Door Jan op
Toestemming geven winkels om te bouwen tot jongerenhuisvesting (o.a. studenten) is een (deel van de) oplossing.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners