of 63946 LinkedIn

Leegstand niet in kaart

Veel gemeenten proberen eigenhandig leegstand in kaart te brengen en ook provincies zien vanuit hun regierol het toenemende belang van vastgoedinformatie.

Voor gemeenten en vastgoedbeheerders is het op dit moment praktisch onmogelijk om exact in kaart te brengen welke panden leegstaan. Informatie daarover bevindt zich in diverse bronnen, die onderling niet te koppelen zijn of zelfs niet volledig openbaar zijn. Dat blijkt uit onderzoek van het Kadaster en Geonovum.

Veel gemeenten proberen eigenhandig leegstand in kaart te brengen en ook provincies zien vanuit hun regierol het toenemende belang van vastgoedinformatie. De decentrale overheden zijn sinds 2012 wettelijk verplicht om de Ladder Duurzame Verstedelijking toe te passen bij het beoordelen van nieuwbouwplannen. Informatie over leegstand speelt daarbij een cruciale rol. Ook vanuit de markt is er een grote behoefte aan een centrale vastgoedregistratie, maar een overzicht ontbreekt op dit moment. “Voor zover er al accurate informatie bestaat, blijkt dat de gegevens niet beschikbaar zijn voor algemene en openbare toepassing”, stellen de onderzoekers vast. En: “Dat hindert gemeenten en andere belanghebbenden in de ruimtelijke ordening.”

 

Kadaster
Het afgelopen jaar hebben Geonovum en het Kadaster uitgezocht welke leegstandsinformatie partijen nou precies nodig hebben, welke informatie waar aanwezig is en welke basisinformatie noodzakelijk is voor een generiek overzicht van leegstand. Uit hun bevindingen volgt het idee om een instrument te ontwikkelen waarmee in de eerste plaats leegstand (landelijk) in beeld gebracht wordt, maar dat ook informatie bevat voor gemeenten, provincies, het rijk, marktpartijen en burgers om een integrale leegstandsaanpak te ontwikkelen.

 

De onderzoekers deden in de verkenning al goede ideeën op uit de praktijk. Zo heeft de provincie Overijssel samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek een methode ontwikkeld om door middel van het koppelen van basisregistraties een leegstandsmonitor te vervaardigen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door secretaris ver. PEL op
Dat, toen kraken strafbaar werd gesteld, de gemeenten tevens de leegstand van panden in kaart moesten brengen, was alleen maar window-dressing. Maar wat is leegstand constateren toch moeilijk... Komt dat even mooi uit... (Meeste gemeenten doen daar niets aan)