of 63428 LinkedIn

'Leefbaarheid armste wijken holt achteruit'

In wijken met veel sociale huurwoningen gaat de leefbaarheid hard achteruit. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van Aedes, de koepel van woningcorporaties.
1 reactie

De leefbaarheid in wijken met veel sociale huurwoningen gaat hard achteruit. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van Aedes, de koepel van woningcorporaties.

Instroom kwetsbare groepen

De leefbaarheid staat onder druk door een sterke instroom van kwetsbare groepen, dat wil zeggen: mensen met een (zeer) laag inkomen of bijstandsuitkering en mensen met lichamelijke of geestelijke gezondheidsproblemen. Deze groepen kunnen niet altijd goed voor zichzelf zorgen en kunnen daardoor ook niet naar hun buren omkijken.

Tweedeling neemt toe

Aedes-voorzitter Marnix Norder vindt het een zorgelijke ontwikkeling. 'De tweedeling neemt toe, mensen met allerlei persoonlijke problemen blijven achter in wijken waar gezinnen vertrekken. Het cement van de wijk verdwijnt, meer kwetsbare huurders komen ervoor in de plaats.' Hij wil maatregelen van het kabinet en de gemeenten: 'Kabinet, geef woningcorporaties meer ruimte om kwetsbare mensen verspreid over wijken te huisvesten. En gemeenten, zorg voor goede begeleiding.'

Minister niet geschrokken

In een reactie zegt verantwoordelijk minister Kajsa Ollongren dat het 'ontzettend belangrijk' is dat achterstandswijken niet louter worden bevolkt door kwetsbare mensen. 'Maar woningcorporaties hebben allerhande mogelijkheden om daar iets aan te doen', vindt ze. De minister is dus niet geschrokken van de bevindingen van Aedes. Volgens haar gaat het met de helft van de 40 belangrijkste probleemwijken al 'een stuk beter'. Corporaties kunnen ook andere buurten helpen door huizen daar minder vaak toe te wijzen aan kwetsbare mensen, er huurwoningen te verkopen of duurdere huizen te bouwen.

Mogelijkheiden spreiding zijn er

De vice-premier gaat niet zover te zeggen dat corporaties zelf verzuimen de problemen aan te pakken. 'Maar ik zie echt voorbeelden van corporaties die daar heel goed mee aan de slag zijn gegaan en die ook de mogelijkheden benutten. We moeten heel goed kijken naar de wens van corporaties om kwetsbare mensen meer te mogen spreiden, maar die mogelijkheden zijn er ook al.'


Rol woningcorporaties

De onderzoekers zien ook een rol weggelegd voor de woningcorporaties zelf. Die kunnen bijvoorbeeld huismeesters en buurtconciërges aanstellen. Tien procent van alle woonwijken in Nederland is een buurt met minimaal twee derde sociale huurwoningen. Er wonen 1,5 miljoen mensen. (ANP)

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Alex op
De opdracht van de sociaal democratie lijkt mij. Huismeesters en conciërges maken deel uit van het 100000 banen plan van dhr Asscher. Aan de andere kant mis ik als beleidsmaatregelen het herinvoeren van de gezinsverzorger en docenten Geschiedenis en Maatschappijleer. Neem de Geuzenveld Slotermeer die dit vroeger ook had, en nadat deze mensen weg werden bezuinigd ging het daar fout.