of 59162 LinkedIn

Landschap mist nog vaak in mer

Opvallend in 2016 was de ontbrekende informatie in de toetsingen over landschap, vooral in het buitengebied. Dat concludeert de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar jaarverslag over 2016.

Natuur en landschap zijn ondergeschoven kindjes in milieueffectrapportages (mer). Vaak ontbreekt ook informatie over de effecten op Natura2000-gebieden en worden alternatieve, milieuvriendelijker oplossingen niet beschreven. Opvallend in 2016 was de ontbrekende informatie in de toetsingen over landschap, vooral in het buitengebied. Dat concludeert de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar jaarverslag over 2016.

In totaal gaf de commissie vorig jaar 159 adviezen uit, waarvan bijna de helft (44 procent) verplicht en 56 procent vrijwillig. Daarmee steeg het totale aantal licht ten opzichte van 2015, toen 141 adviezen werden verstrekt. Vooral het aantal vrijwillige adviezen nam toe. Dit is volgens de commissie een gevolg van de diverse pilots waarin wordt verkend in hoeverre een mer ondersteuning kan bieden bij het maken van keuzes in een omgevingsplan of omgevingsvisie.

Ontbrekende informatie
De commissie vond in 63 procent van de gevallen belangrijke informatie ontbreken, een vergelijkbare score overigens als in de voorgaande jaren. Wel was er een significante verschuiving in de onderwerpgebieden. De meeste milieueffectrapportages hadden vorig jaar betrekking op veehouderij, landelijk gebied en windturbineparken – in totaal twee keer zoveel als in 2015. Het aantal getoetste rapporten voor woongebieden en bedrijventerreinen daalde daarentegen met 66 procent. De meeste adviezen werden aangevraagd in de provincies Zuid-Holland (25), Noord-Brabant (16) en Groningen (15). Het minst in Utrecht (3) en Friesland (5).

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.