of 59318 LinkedIn

Ladder zonder treden

De Ladder is onderdeel van het Besluit ruimtelijke ordening en moet leegstand en overcapaciteit in ruimtelijke plannen tegengaan. In de oude versie moesten gemeenten bij plannen voor woningen, winkels, kantoren of bedrijventerreinen in drie stappen aantonen dat daar ook behoefte aan was. Mogelijkheden van transformatie en herstructurering binnen de grenzen van het stedelijk gebied dienden eerst te zijn bekeken, voordat er in het buitengebied mocht worden gebouwd.

Na jarenlange kritiek van gemeenten, provincies en projectontwikkelaars is per 1 juli een nieuwe, aangepaste Ladder voor duurzame verstedelijking van kracht geworden. Veel gebruikers vonden de oude, in 2012 ingevoerde Ladder nodeloos ingewikkeld. Bovendien leidde die volgens hen tot extra onderzoekslasten. 

De Ladder is onderdeel van het Besluit ruimtelijke ordening en moet leegstand en overcapaciteit in ruimtelijke plannen tegengaan. In de oude versie moesten gemeenten bij plannen voor woningen, winkels, kantoren of bedrijventerreinen in drie stappen aantonen dat daar ook behoefte aan was. Mogelijkheden van transformatie en herstructurering binnen de grenzen van het stedelijk gebied dienden eerst te zijn bekeken, voordat er in het buitengebied mocht worden gebouwd.

Stuk eenvoudiger
De nieuwe Ladder is een stuk eenvoudiger. De drie stappen die gemeenten moesten doorlopen ('treden' in vakkringen) zijn geschrapt. Alleen bij bouwen buiten het stedelijk gebied is nog een uitgebreide motivering nodig. Wel moet er nog steeds worden aangetoond dat behoefte is aan de nieuwe ontwikkeling, al kunnen gemeenten de Laddertoets nu ook doorschuiven naar een later moment wanneer gebruik wordt gemaakt van uitwerkings- of wijzigingsplannen. Dat maakt de nieuwe ladder in de praktijk meer flex.

Verder is onder meer het begrip 'actuele regionale behoefte' in de nieuwe Ladder geschrapt. Dat zorgde voor verwarring omdat de begrippen marktregio en bestuurlijke regio door elkaar kwamen te lopen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.