of 62812 LinkedIn

‘Kritiek op asbestrapport mist argumentatie’

Het vernietigende advies van asbestjurist Yvonne Waterman aan de provincie Zuid-Holland over de gemeentelijke aanpak van de asbestbrand in Wateringen van 13 januari 2015  werd hard afgeserveerd door burgemeester Sjaak van der Tak (CDA) van de gemeente Westland. 'Maar zijn kritiek is ongefundeerd', aldus Waterman.

Zonder een argument te noemen maakt burgemeester Sjaak van der Tak (CDA) van de gemeente Westland een vernietigend juridisch advies aan de provincie Zuid-Holland over de gemeentelijke aanpak van de asbestbrand in Wateringen van 13 januari 2015 met de grond gelijk. Asbestjurist Yvonne Waterman is niet onder de indruk van de kritiek: ‘De conclusie kan niet anders zijn.’

Nauwelijks regie

In het rapport van half december 2015 concludeert mr. dr. Waterman dat de gemeente haar publieke taak, het saneren van de openbare ruimte, in ernstig verwijtbare mate verwaarloost en daarbij levens van haar inwoners nodeloos riskeert. Van “regie nemen” is niet of nauwelijks sprake. De gemeente Westland bagatelliseert de asbestbesmetting in de woningen en tuinen ten onrechte en lijkt zich meer te concentreren op het financiële plaatje dan op bescherming van volksgezondheid en milieu door voortvarend te saneren. Een “ongelukkige afweging”, aldus Waterman. Ook hier neemt de gemeente volgens haar niet op adequate of passende wijze regie. 

 

Lakse houding

Tot slot schrijf Waterman dat de gemeente op meerdere verzoeken en aanmaningen van de provincie om meer regie te tonen en meer voortvarend te werk te gaan in het verwijderen van de asbest volhardt in een lakse, ongepaste, afwijzende houding waarin een redelijke belangenafweging en –behartiging van haar bewoners ver te zoeken is.

 

Ongefundeerd en tendentieus

Burgemeester Van der Tak kreeg het rapport vorige week en liet het toetsen door advocatenkantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn. In een brief aan de raad schrijft hij dat uit die (niet-openbare) toetsing volgens hem overduidelijk blijkt dat de feiten in het rapport van Waterman “niet overeenkomstig de werkelijkheid” zijn en het rapport het karakter heeft van een opiniestuk in plaats van een zorgvuldige juridische analyse. Ook SGS Search Laboratorium BV vindt volgens hem dat het rapport niet is gebaseerd op feiten. Het college noemt het rapport ongefundeerd en onjuist en daarmee onbruikbaar en neemt met kracht afstand van het “ongefundeerde en tendentieuze” rapport. Het college betreurt dat onrust is gezaaid bij bewoners en de gemeente in diskrediet is gebracht.

 

Geen voorbeelden

Volgens Waterman geeft burgemeester Van der Tak in zijn brief geen enkel concreet voorbeeld wat er dan mis is aan het advies. ‘Ik heb mijn advies gebaseerd op het zeer omvangrijke dossier van de provincie. Dat was ook het verzoek. Daaruit blijkt dat de provincie steeds zorgvuldig nadere informatie aan de gemeente heeft gevraagd en dat dit steeds is uitgebleven. De gemeente zou zich drukker moeten maken over haar prioriteiten en vooral naar zichzelf kijken.’

 

Krop sla

Het feit dat één persoon het advies heeft geschreven, maakt het altijd een opinie, stelt ze vast. ‘Ik vind de toon van "Pels Rijcken", het advocatenkantoor van de staat dat ik hoog acht, schamper. Ook zij noemen geen enkel voorbeeld.’ Ze wijst erop dat de bewoners het advies onderschrijven en ook de provincie volledig achter het advies staat. ‘Het is alsof je wordt aangevallen met een krop sla.’ Overigens wil de provincie officieel bevestigen noch ontkennen of zij achter het advies staat.

 

Erken fouten

‘De feiten zijn hard’, vervolgt Waterman. ‘Er is een jaar verstreken en burgemeester Van der Tak had de bevoegdheid om voor een overkoepelende aanpak te kiezen. Hij heeft behoorlijk weinig gedaan. Van 49 woningen waar hij zelf over spreeekt, erkent hij ook zelf dat de helft daarvan na een jaar nog niet is gesaneerd. Dat is niet zo’n grote klus. Bewoners hebben het zelfs over 85 tot 90 woningen, terwijl we een jaar verder zijn. De conclusie kan niet anders zijn.’ Zelf vindt Waterman dat Van der Tak zijn fouten moet erkennen en moet laten zien dat hij zijn prioriteiten op een rij heeft. ‘En de bewoners goed informeren.’

 

Provincie steunt plan van aanpak

Het nieuwe plan van aanpak dat de gemeente vorige week naar de provincie stuurde is dinsdag besproken in Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Portefeuillehouder Rik Janssen (SP) legde het positief voor aan het college en zijn voorgenomen lijn werd breed gedeeld, aldus woordvoerder Nathalie Harder. ‘Op basis van het plan van aanpak vindt GS dat de gemeente Westland brede verantwoordelijkheid neemt en daar concrete invulling aan geeft. De gemeente zet goede stappen in de richting van een oplossing van de asbestproblematiek.’ De provincie ziet daarom geen aanleiding om vanuit haar toezichthoudende rol nadere stappen te ondernemen.

 

Geen dwangsom opleggen

Woensdag bespreekt de provinciale commissie Verkeer & Milieu het plan van aanpak en donderdag houdt de gemeenteraad van Westland een extra vergadering over de kwestie. Daarbij kijkt de raad ook naar een concreet raadsvoorstel en -besluit van oppositiepartijen Westland Verstandig en LPF Westland. Volgens fractievoorzitter Peter Duijsens (Westland Verstandig) was de gemeente een stuk goedkoper uitgeweest als Van der Tak de vele aanmaningen van de provincie had opgevolgd. ‘Hij moet burgers geen dwangsom gaan opleggen als ze het zelf niet schoonmaken. Dan maak je het van kwaad tot erger. De gemeente moet de boel inventariseren en dan schoonmaken. Zo kan Van der Tak zijn gezicht redden.’

Herbenoeming 

Dat de steun van de provincie te maken zou kunnen hebben met de herbenoeming van Van der Tak, waar beide oppositiepartijen overigens tegen zijn, sluit Duijsens niet uit. ‘Die loopt nu wel gevaar.’ Duijsens is er niet op uit om de kop van Van der Tak in de extra raadsvergadering te laten rollen. ‘Dat komt later wel. Eerst moeten we die mensen helpen.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Hans Lindeboom op
Juridisch inhoudelijk kan ik er weinig over zeggen. Echter het feit dat aanwijzingen/aanmaningen van de provincie niet zijn opgevolgd, zonder enige argumentatie, zet de bestuurlijke aanpak van de burgemeester wel te kijk.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners