of 59345 LinkedIn

Krimpprovincies in geweer tegen bekostiging scholen

Het nieuwe bekostigingsmodel voortgezet onderwijs houdt te weinig rekening met de specifieke omstandigheden van krimpregio’s. Daardoor dreigen de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs in sommige gebieden tot 17,5 procent van hun budget kwijt te raken en staat het voortbestaan van scholen op het spel.

Het nieuwe bekostigingsmodel voortgezet onderwijs houdt te weinig rekening met de specifieke omstandigheden van krimpregio’s. Daardoor dreigen de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs in sommige gebieden tot 17,5 procent van hun budget kwijt te raken en staat het voortbestaan van scholen op het spel. 

Voortbestaan op het spel
Dat staat in een brief van de provincies Drenthe, Gelderland, Groningen, Limburg, Zeeland en Fryslân aan de Vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur. De commissie spreekt woensdag 3 oktober over vereenvoudiging van de basisbekostiging van het voortgezet onderwijs. De provincies willen dat in het nieuwe wetsvoorstel een zogenaamde ‘krimpcheck’ wordt opgenomen om de gevolgen voor krimpregio’s te verzachten.


Minder leerlingen
Door vergrijzing van de bevolking daalde het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs dit schooljaar al met zo’n tienduizend. Krimpregio’s, waar de vergrijzing zich sterker manifesteert, worden hier relatief zwaar door getroffen. Ook door de op handen zijnde inpassing van leerwegondersteunend en praktijkonderwijs binnen het reguliere onderwijs die extra inzet van de scholen vergt.

Meerjarige inzet
Volgens de provincies kampen de krimpgebieden daarnaast met een naar verhouding groot aantal minder zelfredzame jongeren. Ook de beperkte beschikbaarheid van docenten en een sterke afhankelijkheid van het openbaar vervoer spelen de krimpregio’s parten. Problemen die door de nieuwe wijze van bekostiging nog meer zullen opspelen. Door de nieuwe wijze van bekostiging gaan veel schoolregio’s in Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Brabant er juist sterk op vooruit.  

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.