of 64621 LinkedIn

Krimpprovincies en G32 bieden Blok uitweg in huurdebat

Druk huurmarkt loopt op door weerstand CDA tegen woningmarktplannen. Provincies en de 32 grote steden komen met alternatieven voor verhuurdersheffing.

De grote steden en de krimpprovincies Limburg, Groningen en Zeeland zien in het vastgelopen debat over de huursector een kans om de plannen in hun voordeel te wijzigen. Niet heffen op, maar investeren in huursector, luidt hun voorstel aan minister Stef Blok (Wonen).

CDA dreigt verhuudersheffing te blokkeren

Blok is druk in gesprek met oppositiepartijen, nu het CDA zijn plan voor de woningmarkt dreigt te laten stranden in de Eerste Kamer. De partij wil af van de verhuurdersheffing van 2 miljard euro, omdat die extra bijdrage van de woningcorporaties investeringen in de sociale woningmarkt ernstig belemmeren. Huurverhogingen zouden ervoor moeten zorgen dat woningcorporaties toch investeringsruimte hebben. Maar het debat daarover in de Tweede Kamer is vorige week uitgesteld, onder druk van het dreigende CDA-veto in de Eerste Kamer.

 

Correctie voor krimpgebieden

De krimpprovincies en de G32 grijpen de nieuwe onderhandelingen aan om hun alternatieve oplossingen onder de aandacht te brengen. Zo willen Limburg, Groningen en Zeeland voor krimpgebieden een correctie op het plan om de hoogte van de huur te baseren op de WOZ-waarde. In hun gebieden – met goedkope huizen - zou dat immers kunnen leiden tot huurverlaging, in plaats van -verhoging.

 

Vrijstelling van de verhuurdersheffing

Ook stellen de provincies voor om corporaties in krimpgebieden een gedeeltelijke vrijstelling te geven van de verhuurdersheffing, omdat de heffing die gebieden anders te hard treft en tot meer verpaupering leidt. De vrijstelling zou bijvoorbeeld kunnen gelden voor de eerste 60.000 euro WOZ-waarde. Boven dat bedrag kan dan een hoger tarief worden gerekend, zodat deze maatregel de staatskas per saldo hetzelfde geld oplevert.

 

Corporaties Limburg willen investeren

Limburg voegde daar in een eigen brief nog een voorstel aan toe. In de plannen van Blok moeten elk Limburgse corporaties in de periode 2014-17 samen 100 miljoen euro heffing afdragen. Hun investeringen in de woningmarkt nemen daardoor met 400 miljoen euro af. Als ze vrijstelling krijgen van de heffing, zijn de corporaties bereid om dat bedrag toch te investeren, met deels geleend geld. ‘Uitgaande van het feit dat van elke in de woningmarkt geïnvesteerde euro de helft terugkeert in de schatkist, betekent dit dat afzien van 100 miljoen heffing wordt gecompenseerd door het dubbele bedrag (200 miljoen) aan inkomsten’, stelt Limburg.

 

G32: Heffing in een fonds

De G32 stuurden Blok ook een brief. Niet heffen, maar investeren, is hun boodschap. Zij stellen voor om de heffing van 2 miljard euro onder te brengen in een fonds. Corporaties die een (aanvullende) investering willen doen, kunnen aanspraak maken op een bijdrage uit dat fonds van maximaal 50% van de investering. In totaal ontstaat er dus een investeringsruimte van 4 miljard voor de corporaties, aldus de G32. Ook in dit plan zijn de inkomsten voor het rijk gegarandeerd.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
Als je weet hoe de huidige woningmarkt er voor staat moet je begrijpen dat je met het meest recente akkoord met de daarin opgenomen maatregel t.a.v. de hypotheekverstrekking deze markt niet uit het slob haalt.
Daarom kunnen ze Blok beter met een kitspuit in zijn koffertje naar huis sturen.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Woonruimtebeleid behoort te worden gevoerd op basis van een integraal plan voor huren, hypotheken en bouwen. Dat is het Rijk c.q. dit kabinet reeds vaak verteld en voorgehouden. Onvoorstelbaar dat het kabinet dan nog zo slecht voorbereid en zonder draagvlak richting Kamers gaat. Maar slecht rekenen en politiek ontactisch opereren is kennelijk het devies van dit kabinet.

Vacatures

Van onze partners

De nieuwste whitepapers