of 60220 LinkedIn

‘Krimp is geen lokaal probleem, maar landelijk’

Dat stelt Bettina Bock, socioloog en aangesteld als bijzonder hoogleraar Bevolkingsdaling en leefbaarheid in Noord-Nederland aan de Rijksuniversiteit Groningen. In haar oratie plaatst Bock vraagtekens bij de decentralisering van het krimpbeleid.

Je kunt krimpregio’s geen krimp verwijten als het nationaal beleid is om te focussen op de sterke steden en de Randstad. Dat stelt Bettina Bock, socioloog en aangesteld als bijzonder hoogleraar Bevolkingsdaling en leefbaarheid in Noord-Nederland aan de Rijksuniversiteit Groningen. In haar oratie afgelopen dinsdag plaatste Bock vraagtekens bij de decentralisering van het krimpbeleid.

Focus op de Randstad 

Volgens Bock is de bevolkingsdaling in de krimp- en anticipeergebieden mede het gevolg van de focus van beleidsmakers op een florerende Randstad en stedelijke regio’s. Het beleid legt veel nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van krimp-regio’s en provincies; tegelijkertijd is er zo weinig besef van gedeelde verantwoordelijkheid, verbondenheid en solidariteit, volgens Bock. Waarom is er geen sprake van beleid dat bevolkingsdaling en verstedelijking in samenhang en integraal aanpakt, vraagt ze zich af.

 

Geen lokaal probleem

In een interview dat in het volgende nummer van Binnenlands Bestuur verschijnt zegt Bock daarover: ‘Landelijk is men erg geneigd is om oplossingen te zoeken voor probleemgebieden. Maar dit is één Nederland, met drukke en minder drukke plekken. Dat mensen van de ene naar de andere plek trekken, is geen lokaal probleem, maar landelijk en zelfs Europees. Er verdwijnen geen mensen, ze verhuizen. De gevolgen van hun vertrek kun je niet tot een lokale verantwoordelijkheid maken.’

 

Territoriale ongelijkheid

De focus op het stedelijk gebied leidt volgens de hoogleraar tot toenemende territoriale ongelijkheid: ongelijkheid tussen welvarende centrale gebieden en minder welvarende gebieden in de periferie. Deze randgebieden zijn sociaaleconomisch zwakker, er is minder gezondheid, minder vertrouwen in de overheid. ‘Dit is versterkt door nationaal beleid: de focus op groeigebieden, investeren in de stad als motor voor de economie. En tegelijkertijd de knip met krimpregio's, waar ze zelf krimpproblemen moeten oplossen. Daarmee creëer je perifere gebieden, die je ook nog eens verwijt dat ze krimpen.  Bestuurders in deze gebieden zeggen: Je kan ons niet afschrijven, wij zijn ook belangrijk.’

 

Polariserende samenleving

De bevolking in die gebieden staat er volgens Bock in alle opzichten slechter voor en dat heeft gevolgen voor hun gevoel van vertrouwen in de overheid en optimisme over de toekomst. ‘Terecht beginnen politici zich daar nu zorgen over te maken; de polariserende samenleving vertaalt zich in stemgedrag en wordt daarom volgens mij een van de grote thema's bij de komende verkiezingen.'

 

Ook waarschuwing van planbureau

Juist vorige week publiceerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de ‘Balans van de Leefomgeving 2016: Richting geven - Ruimte maken’, met daarin een vergelijkbare conclusie: Het rijksbeleid om sterke regio’s sterker te maken om de internationale concurrentiepositie te verbeteren, zet andere regio’s in Nederland op achterstand. Dat leidt tot regionale verschillen in inkomen, opleiding, werkgelegenheid en gezondheid, aldus het PBL.


Lees in het volgende nummer van Binnenlands Bestuur (7 oktober) het interview met Bettina Bock: ‘'Er is geen leegte in Nederland'

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Snob (Neerkijker.) op
Veel geld voor de steden.
Door de allochtonen-knuffelarij in de steden
(Waar de meeste zitten.) probeert men de segregatie tegen te gaan. Op termijn zitten we dan op niveau Zimbabwe.
Door henk op
@ Ipe @ John
eens met jullie interessante gedachte. Het is niet nodig dat de ministeries in Den Haag moeten zitten.
Door Ipe van der Deen (adviseur strategie) op
Kijk vooral wat je als regio zelf kunt en verzin nieuwe dingen, want in het Haagsche heeft men veel te weinig zicht op dat verre Noord, Oosten, Zuiden en Zuid-westen. Standaardoplossingen werken niet en Den Haag moet daar vanuit gelijkheidsbeginsel vaak wel mee komen.
Interessante optie om departementen (neem aan dat John het beleidsdeel bedoelt, want de uitvoering is al verspreid over het land) te spreiden over Nederland. Maakt gelijk de afstand tussen het Haagje en de regio (altijd veel groter geweest dan de afstand tussen de regio en Den Haag) een stuk korter:-).
Door John (ambtenaar) op
Zoals al zo vaak is betoogt, bevordert "Den Haag" de leegloop in de periferie. Als er bezuinigd moet worden, worden de instellingen buiten de Randstad gesloten en gehergroepeerd binnen de Randstad. Op deze manier verdwijnen er meer werkplekken in de periferie dan in de Randstad. In de 70er en 80er jaren werd, tot groot verdriet van ambtelijk Den Haag, werkgelegenheid gebracht naar gebieden buiten de Randstad. De ambtelijke top heeft altijd gezworen, dat deze werkgelegenheid terug zou komen. Voorbeelden: Top PTT, CBS, Defensie, diverse inspecties, Belastingdienst. Noem ze maar op. Daardoor krijg je krimpregio's. Werknemers moeten mee naar Den Haag waar geen betaalbare woningen zijn Ik doe hierbij een oproep om complete ministeries bij de noordelijke, oostelijke en zuidelijke provincies onder te brengen. Dan is het gedaan met de krimp. Men zal tegenwerpen, dat er niet genoeg geschoold personeel te vinden is. De regio's kunnen dat zeker weerspreken. En dat de ministeries in het Haagse moeten zitten is onzin. Er zijn genoeg technische voorzieningen om goed contact te kunnen onderhouden.
Door Petra op
Ga vooral door met concentreren van teveel mensen in te weinig ruimte (lees stedelijke gebieden), dat zal de leefbaarheid in de rest van Nederland ten goede komen. Ik vrees dat de steden intussen onleefbaar worden.
Door Jan Dirk Dorrepaal (Adviseur) op
Meest waarschijnlijke ontwikkeling op middellange termijn is toch anders. Lees het recente artikel in ROmagazine: Vaarwel Randstad, vaarwel "Deltametropool".
Door Jaap van Velzen (adviseur, o.a. voorzieningen) op
Niks nieuws onder de zon. Krimpgebieden zijn de loude kleine kernengebieden die al 30 jaar zijn aangewezen als probleemregio's: Zuid-Limburg, Zeeuws Vlaanderen, Oost Groningen en nog zo wat. Zoals laatst een bestuurder zei: 'We hebben hier geen krimp, maar teveel ruimte. Die moeten we creatief invullen.'
Aandacht voor het platteland is nooit het sterkste regeringsbeleid geweest en dat zal het ook niet worden. Juist daarom proberen kleinere gemeenten zelf het voortouw te nemen.
Door 10 miljoen (genoeg is genoeg) op
Krimp is geen probleem maar een geschenk; helaas is deze trend niet landelijk want de bevolking groeit explosief door immigratie, de hoogste groei in heel Europa en hoe zal dat toch komen..
Door henk op
Dit zullen ze in den haag nooit willen snappen. Bijzonder is ook dat de bewoners in de krimpregio net zoveel belasting betalen als de westerlingen.