of 62812 LinkedIn

Kleine gemeente heeft te weinig capaciteit voor proeftuin

Kleinere gemeenten hebben vaak te weinig capaciteit voor een het opstellen van een goed plan van aanpak voor de energietransitie. Kleinere gemeenten doen daarom vrijwel niet mee in het Programma Aardgasvrije Wijken. Dat zegt onderzoeks- en markinformatiebureau BouwKennis.

Kleinere gemeenten hebben vaak te weinig capaciteit voor een het opstellen van een goed plan van aanpak voor de energietransitie. Kleinere gemeenten doen daarom vrijwel niet mee in het Programma Aardgasvrije Wijken. Dat zegt onderzoeks- en markinformatiebureau BouwKennis.

Stand

BouwKennis ondervroeg gemeenten en corporaties naar de stand van de energietransitie. Gemeenten moeten voor eind 2021 een Transitievisie Warmte hebben opgesteld, waarin ze uiteenzetten op welke manier de energietransitie vorm gaat krijgen. Dat moet concreet worden in wijkplannen, waarin de aanpak per wijk duidelijk wordt. Corporaties zijn daarin een belangrijke partner. De eerste woningen die verduurzaamd gaan worden, zijn vaak de sociale huurwoningen van de corporaties.

 

Voortouw

Beide partijen zijn van mening dat de gemeente het voortouw moet nemen in de wijkgerichte aanpak, zo blijkt uit het onderzoek. Toch blijkt de meerderheid van de corporaties met hun bewoners nog geen gesprekken te hebben gehad over verduurzaming. Bovendien ontbreekt het veel kleinere gemeenten vooral aan middelen en mensen om de energietransitie van de grond te krijgen. De ‘proeftuinen’ uit het Programma Aardgasvrije wijken (PAW), die juist bedoeld zijn om ervaring op te doen met het verduurzamen van bestaande bouw, bevinden zich daarom vooral in grotere gemeenten met meer slagkracht.

 

Rekenkamer

Het PAW kreeg onlangs forse kritiek van de Algemene Rekenkamer, die concludeerde dat het programma niet doet waar het geld voor kreeg: het aardgasvrij maken van tienduizenden woningen. Bovendien concludeerde de Rekenkamer dat veel van de plannen van gemeenten voor hun proeftuinen waarschijnlijk ook wel waren doorgegaan zonder subsidie van het rijk. De 27 gemeenten die deelnemen aan het programma, kwamen dit weekend met een gezamenlijke reactie. Ze zijn vooral verbolgen over het feit dat de Rekenkamer hen niet om verdere uitleg heeft gevraagd.  

 

Waardevol

Volgens de gemeenten is het geld uit het programma juist een waardevolle steun die ervoor zorgt dat projecten uit de startblokken kunnen komen en zorgt voor innovatie en versnelling. ‘Gemeentelijke plannen zouden niet op deze manier en in deze omvang zijn doorgegaan zonder de PAW-bijdrage,’ zegt de Hengelose wethouder Claudio Bruggink.  ‘Zonder deze bijdrage was de lokale samenwerking niet tot zover gekomen, waren projectorganisaties voor deze en volgende wijken niet ingericht, gingen we minder frequent de buurt in om bewoners te informeren over klimaatdoelen en zaten we niet aan keukentafels om met onze inwoners te praten over wat aardgasvrij betekent.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Wim (bestuursadviseur) op
Het is niet zozeer de capaciteit, maar zeker ook de omvang van projecten. Onze gemeente ziet mogelijkheden om het hele buitengebied zelfvoorziening te laten zien met gebruik van de bedrijfsopstallen van melkveehouderijen. Echter het minimum aantal van 500 woningen in één project blokkeert al de aanmelding voor de proeftuin. Juist dit soort regelingen hebben als proeftuin de grootste kans op deelbaar succes bij kleine projecten, waarbij de sociale cohesie in kleine gemeenten een meerwaarde heeft en de succeskans vergroot.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners