of 64707 LinkedIn

Kapelle en Zeewolde toppers in duurzaamheid

De gemeenten Kapelle en Zeewolde zijn met een gedeelde eerste plaats de meest duurzame gemeenten van Nederland De duurzaamheidindex verscheen deze maand en geeft aan hoe gemeenten het doen op het gebied van duurzaam beleid.

Met een gedeelde eerste plaats zijn de gemeenten Kapelle en Zeewolde de meest duurzame gemeenten van Nederland. ‘We hebben blijkbaar iets goed gedaan’.

Verduurzaming versnellen

De duurzaamheidsindex zoals die deze maand is verschenen wordt opgesteld door de Stichting Duurzame Samenleving. Onder het motto ‘Duurzaamheid is te belangrijk om aan het toeval over te laten’, wil de organisatie verduurzaming van de maatschappij versnellen. Doel van de index is om gemeenten aan te sporen hun duurzaam beleid onder te loep te nemen en waar nodig te verbeteren. De Index kwam begin dit jaar voor de eerste keer uit. De lijst is op punten verbeterd (index 2.0) waardoor de grafiek in de vorm van een spinnenweb fijnmaziger is geworden. Zo zijn  enkele nieuwe  indicatoren toegevoegd zoals Energiebesparing, CO2-uitstoot voor woningen, CO2-uitstoot voor wegverkeer, Vervoerswijze en Werkgelegenheid.

 

Lange weg te gaan
Gemeenten kunnen op hun persoonlijke web in een oogopslag zien dat er op veel punten nog een lange weg te gaan is, aldus de stichting: ‘Grote achterblijvers zijn CO2-uitstoot woningen (incl. publieke dienstverlening), Hernieuwbare energie, Werkgelegenheid (de verandering in het aantal banen binnen de gemeente) en Solvabiliteitsratio (de verhouding tussen het Eigen vermogen en het Vreemd vermogen van de gemeente). Maar bijvoorbeeld ook Onderwijs (het percentage voortijdig schoolverlaters in voortgezet onderwijs en mbo) biedt volop ‘ruimte voor verbetering’.

 

Kapelle

Wethouder Evert Damen (milieu) van Kapelle is trots op de koppositie. ‘We hebben blijkbaar iets goed gedaan, de eerste plaatst verdien je niet zomaar’. Sterke punten waar Kapelle op scoort zijn volgens hem onder andere Veiligheid, burgerparticipatie en energiebeleid. ‘We doen veel aan het bevorderen van bewustwording en het creëren van draagvlak onder onze burgers, bijvoorbeeld gericht op energiebesparing en het inkopen van duurzame energie. Zo houden we energiemarkten waar mensen met vragen terecht kunnen. Ook hebben we 1.200 woningen bezocht, om de bewoners voor te lichten. We hebben hen het voorstel gedaan om bijvoorbeeld gezamenlijk energie in te gaan kopen’.

 

Laaghangend fruit al geplukt
Toch is de energiebesparing nog niet om over naar huis te schrijven, zo blijkt uit het spinnenweb van de gemeente. De wethouder verklaart dat als volgt: ‘Kapelle kent relatief veel nieuwere woningen. Daar is nu eenmaal moeilijker energie te besparen dan bij oude huizen, het laaghangende fruit is al geplukt zogezegd. Hoe verder je bent met het beleid, hoe minder de meeropbrengst van nieuwe maatregelen wordt.‘

 

Afvalproject moet eerste positie garanderen

Toch verwacht Damen in de volgende Index nog steeds bovenaan te staan, liefst zelfs als enige. ‘We zijn bezig met een nieuw project om het restafval terug te dringen. We gaan de grijze kliko uitrusten met een chip, zodat we kunnen registreren hoeveel vuil er per huishouden aan de weg wordt gezet. Mensen die onder het gemiddelde zitten krijgen aan het einde van het jaar dan een deel van de afvalheffing terug’.

 

Animo
Dat het gaat werken, staat voor de wethouder vast. De animo is er, zo constateert hij. ‘Mensen konden onlangs  een nieuwe, grotere groencontainer aanvragen. Kapelle telt rond de 5.000 huizen. Als dan 1.300 van de bewoners een grote bak willen hebben, dan geeft dat aan dat afvalbesparing werkelijk leeft onder de bevolking’.

 

Bekijk hier zelf hoe uw eigen gemeente scoort op duurzaamheid

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners

De nieuwste whitepapers