of 64621 LinkedIn

'Kans klein dat Brabant in 2050 energieneutraal is'

De kans lijkt klein dat het Brabant zal lukken om in 2050 energieneutraal te zijn. Het ontbreekt met name de kleine gemeenten aan de bestuurskracht die daarvoor nodig is. Dat stelt bureau Panteia, dat in opdracht van de Vereniging Brabantse Gemeenten en de provincie Noord-Brabant onderzoek deed naar de Brabantse bestuurskracht rond energietransitie.

De kans lijkt klein dat het Brabant zal lukken om in 2050 energieneutraal te zijn. Het ontbreekt met name de kleine gemeenten aan de bestuurskracht die daarvoor nodig is. Dat stelt bureau Panteia, dat in opdracht van de Vereniging Brabantse Gemeenten en de provincie Noord-Brabant onderzoek deed naar de Brabantse bestuurskracht rond energietransitie.

Urgent

In de komende coalitieakkoorden in Brabantse gemeenten zal de energietransitie als thema ongetwijfeld een grote rol gaan spelen. Het is immers een van de meest urgente opgaven waar lokale besturen zich voor gesteld zien de komende decennia. Samenwerking tussen verschillende gemeenten en verschillende overheidslagen is daarbij onontbeerlijk.

Nauwelijks samenwerking
Toch is het juist de samenwerking waar de schoen wringt, zo constateren de onderzoekers van Panteia. Grotere gemeenten in Brabant hebben vaak wel een visie op het thema energietransitie en geven daar uitvoering aan. De meeste kleinere gemeenten hebben het thema niet of nauwelijks opgepakt. De kleinere gemeenten die het wel hebben opgepakt, doen dat vooral in de vorm van afzonderlijke projecten en initiatieven. Van samenwerking tussen gemeenten of van regionale strategieën is nog nauwelijks sprake, stellen de onderzoekers. Het ontbreekt de kleinere gemeenten met name aan geld, menskracht en draagvlak om daadwerkelijk werk te maken van de energietransitie.

Hulp van provincie
Willen deze gemeenten in 2050 daadwerkelijk energieneutraal zijn, dan zullen ze daarbij hulp en ondersteuning moeten krijgen van met name de provincie, maar ook van de grotere gemeenten, stelt Panteia. Die zullen de kleine gemeenten moeten helpen bij het stellen van duidelijke doelen en het gebruik maken van de zogenaamde ‘versnellingspaden’ die de provincie biedt om tot sneller resultaat te komen.

 

Niet haalbaar

Maar zelfs met hulp van de provincie houden de onderzoekers twijfels over de haalbaarheid van een energieneutraal Brabant in 2050. ‘Zonder extra middelen, wegnemen van belemmeringen, regionale samenwerking en ontwikkelen van nieuwe technologie lijkt het doel niet haalbaar’,  stellen de onderzoekers.

Bekijk hier het onderzoek Bestuurskracht rond energietransitie

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners

De nieuwste whitepapers