of 64707 LinkedIn

Kabinet: snelheid verlagen en geld voor natuurherstel

Het kabinet pakt het stikstofprobleem aan onder meer door vrijwillige sanering van boerenbedrijven en investeringen in innovaties voor boeren die willen blijven. Ook komen er ‘gerichte snelheidsverlagingen’ op plaatsen waar dat echt leidt tot minder neerslag van stikstof in kwetsbare natuurgebieden.

Het kabinet pakt het stikstofprobleem aan onder meer door vrijwillige sanering van boerenbedrijven en investeringen in innovaties voor boeren die willen blijven. Ook komen er ‘gerichte snelheidsverlagingen’ op plaatsen waar dat echt leidt tot minder neerslag van stikstof in kwetsbare natuurgebieden.

Snel en zorgvuldig 

Dat meldt verantwoordelijk minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit). Het kabinet wil volgens Schouten ‘snel en zorgvuldig’ maatregelen treffen om het stikstofprobleem op te lossen. Per gebied wordt in kaart gebracht welke maatregelen nodig zijn om de natuur te herstellen en tegelijkertijd de vergunningverlening weer op gang te brengen.


Piekbelasters
Voor de landbouw geldt dat kabinet en provincies gebiedsgericht boeren gaan helpen die willen stoppen. Daarbij is vrijwillige sanering het uitgangspunt. Zogenoemde ‘piekbelasters’ in de omgeving van Natura 2000-gebieden komen het eerst voor een ‘warme sanering’ in aanmerking. Daarnaast krijgen boeren die blijven steun bij het investeren in nieuwe emissiearme stallen. Ook moeten ‘ gerichte snelheidsverlagingen’ worden overwogen waar die een duidelijk stikstofeffect hebben.


Natuurherstel  
Het kabinet wil onder meer fors investeren in direct natuurherstel, zoals de aanleg van bufferzones, extra ruimte voor natuurinclusieve landbouw en de aanleg van ‘klimaatbossen’. Ook verkent het kabinet met de provincies opties om 1.200 geplande herstelmaatregelen versneld uit te voeren, waaronder hydrologische herstelmaatregelen.

 

Salderen
Over een week mag extra stikstofuitstoot bij bijvoorbeeld een bouwproject weer worden weggestreept tegen stikstofbesparende maatregelen (salderen). Wie een huis wil bouwen, kan daar dan toch een vergunning voor krijgen door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat het na de bouw minder stikstof uitstoot. En een veehouder die een extra stal wil bouwen, kan daarvoor toestemming krijgen door de uitstoot van een oude stal te verminderen.


Provincies blij
De provincies zijn blij met de stappen die het kabinet zet om het stikstofprobleem in Nederland aan te pakken. ‘Onze inzet is om zo snel mogelijk, liefst volgende week, de vergunningsverlening voor initiatiefnemers op gang te brengen’, aldus Gelders gedeputeerde Peter Drenth namens de provincies. ‘En dat doen wij in vertrouwen nu ook het kabinet op rijksniveau maatregelen neemt en de randvoorwaarden - inclusief financiën - realiseert om Nederland weer draaiende te krijgen, waarbij we ons goed realiseren dat niet alles kan. Het is goed nieuws dat het kabinet haar uiterste best doet om projecten met een kleine stikstofimpact weer op gang te helpen. Dit is maatschappelijk van groot belang.’


 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners

De nieuwste whitepapers