of 65101 LinkedIn

‘Kabinet moet milieueffecten windmolens beoordelen’

Het kabinet moet de landelijke regels voor de bouw van windmolens aanpassen. Ook de milieueffecten die de turbines hebben op hun omgeving moeten worden beoordeeld, zo heeft de Raad van State bepaald. Het besluit van de hoogste bestuursrechter gaat over een windpark in Delfzijl, maar kan ook gevolgen hebben voor andere windenergieprojecten.
7 reacties

Het kabinet heeft in de landelijke normen die gelden voor de bouw van windmolens ten onrechte geen rekening gehouden met de effecten die de molens op het milieu hebben. Die effecten moeten nu alsnog goed worden onderzocht, zo heeft de Raad van State bepaald. Het besluit van de hoogste bestuursrechter gaat over een windpark in Delfzijl, maar kan ook gevolgen hebben voor andere windenergieprojecten

Vertraging

De windenergiesector vreest dat de uitspraak zal leiden tot 'vertraging voor de energietransitie'. De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) hoopt daarom dat het kabinet snel zal handelen. Het is volgens de brancheorganisatie wel 'goed voor alle partijen dat er nu duidelijkheid is' over de regels.


België

De rechters verwijzen naar een uitspraak die het Europees Hof van Justitie vorig jaar deed in een zaak over een Belgisch windmolenpark. Ook daar had een milieubeoordeling gemaakt moeten worden, oordeelde het hof op basis van het Europees recht. De overwegingen uit de uitspraak gelden ook voor Nederland, zo heeft de Raad van State nu bepaald.

 

Regering aan zet

Huidige normen die landelijk gelden voor bijvoorbeeld geluid, de zogeheten slagschaduw van de wieken en de veiligheid van windmolens moeten opnieuw tegen het licht worden gehouden. Het ontbreekt nu aan een goede onderbouwing waarin ook rekening met het milieu wordt gehouden. In de tussentijd mogen de landelijke normen niet worden gebruikt voor nieuwe projecten. 'De regering is nu aan zet om zo’n milieubeoordeling te maken', vat de bestuursrechter het samen.

 

Gemeenteraad

De uitspraak betekent overigens niet dat in de tussentijd geen nieuwe besluiten mogen worden genomen over windparken. Een gemeenteraad mag ook zelf normen vaststellen waar de bouwers zich aan moeten houden. Dan moeten ze daar de mogelijke milieu-effecten in meenemen. Zo krijgt de gemeenteraad van Eemsdelta, die over het park in Delfzijl gaat, nu een halfjaar de tijd om het bestemmingsplan en de vergunning voor het windproject aan te passen. In de procedures mag geen gebruik meer worden gemaakt van de landelijke normen, want die rammelen dus volgens de rechters.

 

Procedures

In meerdere procedures die nog lopen over nieuwe windprojecten speelt het punt over de milieu-effecten een rol. De branche wil met de overheid in gesprek gaan over het zoveel mogelijk beperken van 'vertraging en financiële risico’s voor lopende projecten'. Het opstellen van een milieueffectrapportage is een gebruikelijke stap bij grote windprojecten. 'Regelmatig worden hierdoor aanpassingen gedaan aan projecten zodat de turbines nog beter inpassen en rekening houden met geluid, slagschaduw, natuur et cetera', meldt de NWEA. Die benadrukt dan ook dat de uitspraak niet zozeer draait om individuele projecten, maar om het beleid van de Nederlandse regering. Zolang de landelijke normen niet meer gelden, zal telkens lokaal onderzocht moeten worden welke normen acceptabel zijn voor de omgeving. (ANP)

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Boris (ambtenaar) op
Vooruit, speciaal voor Zipje: reageer svp liever niet als je niets weet. Kijk eerst op de website onze taal, daar leer je van.
Door Spijker (n.v.t.) op
De milieuberg van t.z.t. af te schrijven zonnepanelen/parken met cadmium, lood, chemische stoffen en niet afbreekbaar floatglas wordt nog veel erger.
Door W. van den Bosch op
Ik moet voor ieder bouwplan precies onderzoeken of het niet in de vliegroute zit van vogeltjes of vleermuisjes, maar de Staat plempt gewoon overal joekels van windturbines neer die die beesten met bosjes tegelijk naar beneden rammen. Iets zegt mij dat hier iets niet klopt.
Door Zipje op
Het is zootje en niet zooitje.
Door Petra op
Ieder weldenkend mens wist dat er in dit dossier met de regels die wel voor 'gewone burgers' gelden grootschalig de hand werd gelicht. Alles onder het mom van: goed voor het klimaat, en toch zeker ook om vriendjes veel geld te laten verdienen over de rug van de burger.

Maar ja, die krengen staan er al, dus daar is niets meer aan te doen. Dat heeft de windmolenlobby maar weer mooi voor elkaar! :-(

Integriteit raakt ondertussen steeds verder zoek.
Door RechtsDoorZee op
Zoals Boris zegt wordt het een zooitje en een bestuurlijk debacle. Het probleem wordt door de Raad van State over de schutting van de gemeenten gekieperd, die al veel problemen op hun bordje hebben, zoals de jeugdzorg. Het zal voor veel vertraging zorgen, waardoor deze juridische uitspraak van de Raad van State voor een fundamenteel conflict zorgt met het Urgenda-vonnis van de Hoge Raad, want de staat moet zich van deze hoge rechters aan de gecommiteerde CO2-uitstootreducties houden. Daar komt in de toekomst wellicht nog het misbaksel Omgevingswet bij, een potentieel groot juridisch 'festijn'.

Als we nou eens minder juristen zouden hebben....
Shakespeare schreef het al in Henry IV: "Let's kill all the lawyers"
Door Boris (ambtenaar) op
De analogie met het stikstofdossier dringt zich op. Wat een zooitje maken ze er van. De meermaals uitgestelde Omgevingswet zal een volgend debacle worden.

Vacatures

Van onze partners

De nieuwste whitepapers