of 62812 LinkedIn

Kabinet houdt rem op megastallen

Megastallen die groter zijn dan 1,5 hectare en meer dan één bouwlaag hebben worden niet in behandeling genomen. De staatssecretaris kiest voor duurzaamheid.
Reageer

Provincies en gemeenten moeten ook in 2012 niet meewerken aan nieuwe aanvragen voor megastallen die groter zijn dan 1,5 hectare en meer dan één bouwlaag hebben. Dit schrijft staatssecretaris Bleker in zijn visie op de toekomst van de veehouderij in Nederland.

Zaak voor provincies en gemeenten

Vooralsnog zegt Bleker in zijn visie niet te willen ingrijpen op de schaalgrootte van bedrijven. De schaalgrootte en de inpassing in de lokale omgeving is bij uitstek een zaak voor de provincies en gemeenten.

 

Gezondheid

Bovendien wacht het kabinet nog op een advies van de Gezondheidsraad, over het effect van schadelijke ziektekiemen uit veehouderijen op de gezondheid van hun omgeving. Dat advies wordt in het derde kwartaal van 2012 verwacht. Tot die tijd roept Bleker lagere overheden op geen aanvragen te honoreren waarbij wijzigingen in het bestemmingsplan nodig zijn voor grote stallen.

 

Specifieke locaties

Wel wil Bleker het via een wetswijziging mogelijk maken om indien nodig op specifieke locaties een grens te kunnen stellen aan de omvang van een bedrijf. Volksgezondheid, sociaaleconomische effecten of ethiek kunnen daarbij overwegingen zijn.

 

Duurzaam

De staatssecretaris constateert dat een echte en consequente keuze voor duurzaamheid in de agroketens nodig is, ook om op termijn economisch te overleven. De huidige veehouderij moet worden getransformeerd naar een zorgvuldige, duurzame veehouderij.

 

Alders en Van Doorn

Zijn visie is een reactie op de maatschappelijke dialoog over megastallen onder leiding van Hans Alders en het advies van de commissie Van Doorn (Al het vlees duurzaam). Bleker deelt hun analyse dat de positie van de veehouderij in het landelijk gebied ter discussie staat. Dit als gevolg van lokale overlast, onduidelijkheid over de risico’s voor de volksgezondheid, zorgen over het dierenwelzijn en over de leefbaarheid en de sociale cohesie in lokale gemeenschappen.

 

Zeshonderd megabedrijven

Nederland telt circa zeshonderd megabedrijven, 1,2 procent van het totale aantal veehouderijbedrijven, blijkt uit het rapport Grootschalige veehouderij in Nederland. Dat wil zeggen dat ze 1,5 hectare (of meer) meten, voor 7500 vleesvarkens, 250 melkkoeien of 220.000 vleeskuikens.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners