of 60715 LinkedIn

Jongeren verhuizen graag naar krimpregio's

Jongeren kiezen steeds vaker bewust voor krimpregio's. Ze kunnen goedkoper huizen huren en kopen.
3 reacties

Krimpregio's in het noorden en oosten van Nederland blijken zeer in trek bij jonge verhuizers. Die laten zich niet leiden door de 'populariteit' van een gebied, maar kiezen voor de relatief goedkope woningen die op het platteland te vinden zijn. Dat blijkt uit onderzoek van Rixt Bijker, die 17 januari promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Bewust in krimpgebied

Krimpgebieden worden geassocieerd met desolate regio’s waar niemand meer wil wonen: scholen worden opgeheven, het winkelaanbod is beperkt en er zijn geen of nauwelijks sociaal-culturele voorzieningen. Maar er is wel degelijk een grote groep veelal jonge mensen die heel bewust de krimpgebieden opzoekt, zo blijkt uit onderzoek van Bijker.
 
Lage huizenprijzen
Tot nu toe is vooral onderzoek gedaan naar migratie richting aantrekkelijke regio’s ,,waarbij al snel het beeld ontstaat van welvarende stedelingen die op zoek gaan naar een nieuw leven in een idyllische plattelandsomgeving''. Bijker stelt dat die verhuisstroom weliswaar ,,uitbundiger'' is, maar dat de niet populaire plattelandsgebieden wel degelijk in trek zijn vanwege lagere huren en huizenprijzen.

 
Kwaliteit in stand houden 

Hoewel verhuizers naar krimpregio's het imago van zo'n gebied minder belangrijk vinden, spelen zaken als landschap en woonomgeving wel een rol. ,,Gemeenten in krimpgebieden doen er daarom goed aan de kwaliteit van de omgeving in stand te houden'', concludeert ze.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jos Derckx (adm) op
daar de huur gekoppeld wordt aan de WOZ-waarden zal de huur daar zeker lager zijn omdat de WOZ-waarde daar sterk onder druk staat. Er zullen ook meer kopers dan huurders zijn. Goedkopere woningen vind je niet meer buiten die gebieden.
Door H. Werkendam (Medewerkers) op
Een belangrijk punt is wel dat er geen of nauwelijke wachtlijsten zijn. Men kan dus vrij snel een woning betrekken.
Door Joop Luster (n.v.t) op
In het artikel wordt gewag gemaakt van lagere huurprijzen in de krimpregio. Ik mag aannemen dat hiermee vooral de huurprijzen van de sociale huurwoningen bedoeld worden? Immers huurwoningen in de vrije sector zijn over het algemeen en zeker in de krimp-regio's dun gezaaid. Het idee dat huren in deze krimpgebieden lager zijn lijkt me toch wat voorbarig.
Alleen op termijn zullen deze huren relatief lager worden t.o.v de zgn. schaarstegebieden die Donner vorig jaar heeft gedicteerd om daar kunstmatig hogere huren te kunnen beuren.
Over het algemeen worden namelijk de huren van de sociale huurwoningen in hoge mate bepaald vlgs het WoningWaarderingsSysteem.
Sterker nog, een huurder die vanuit een bestaande huurwoning vertrekt naar een krimpregio zal bij een vergelijkbare woning aldaar een hogere huur gaan betalen vanwege de zgn. "huurharmonisatie".

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners