of 60195 LinkedIn

IPO: Kleine rol provincie in analyse leefomgeving

Lobbyclub van de provincies heeft kritiek op rapport van Planbureau voor de Leefomgeving. Provincies zijn daarin onderbelicht.

De regio’s moeten worden ingeschakeld om de ecologische crisis het hoofd te bieden en de economie te vergroenen. In het maandag gepresenteerde rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is de rol van provincies onderbelicht.

Balans van de Leefomgeving 2012

Dat stelt het IPO, de lobbyorganisatie van de provincies, in een reactie op de Balans van de Leefomgeving 2012. ‘De provincies worden tussen de regels door genoemd, maar wat ons betreft vormen de provincies het vertrekpunt als het gaat om economie en energie, water en natuur’, zegt IPO-woordvoerder Sander Hage.

 

Provincies zorgen voor goed vestigingsklimaat

‘In de regio gebeurt het. Daar zitten de ondernemers, ontwikkeling en onderzoek. Als provincies kunnen we zorgen voor een goed vestigingsklimaat, zodat overheid, bedrijven en onderwijsinstellingen elkaar versterken.’ Hage noemt de regio’s Leiden, Wageningen, Eindhoven en de noordelijke provincies, die zich sterk profileren met hun specialismen: bioscience, (voedsel) technologie en energie.

 

Niet vanachter een Haags bureau

Het IPO pleit ervoor dat het Rijk een faciliterende rol op zich neemt en de regio’s het werk laten doen. Een slimme ruimtelijke inrichting in de regio kan niet vanachter een Haags bureau worden bedacht worden, aldus het IPO. De ervaring leert dat in het samenspel van provincies, gemeenten en maatschappelijke partners juist in de regio veel gerealiseerd kan worden. Dat geldt in het bijzonder voor waterveiligheid en waterbeheer, bereikbaarheid en natuur maar ook voor stedelijke gebiedsontwikkelingen.

 

Yves de Boer: Geen blauwdruk-denken

In de analyse stelt het PBL dat per onderwerp bezien moet worden wat het meest geschikte bestuurlijke schaalniveau is om de problemen aan te pakken. Daar is IPO-portefeuillehouder en gedeputeerde Yves de Boer (Provincie Noord-Brabant, Ruimtelijke Ontwikkeling) het mee eens. ‘Het zou van een ouderwets denken getuigen wanneer reflexmatig de centralisatiegedachte post vat. Blauwdruk-denken werkt niet meer in een samenleving die zich in toenemende mate op flexibele netwerken baseert.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.