of 58952 LinkedIn

Invoeringsdatum wabo onzeker

Boudewijn Warbroek Reageer
Het is nog maar de vraag of de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) op 1 juli aanstaande kan worden ingevoerd. Demissionair VROM-minister Huizinga houdt vooralsnog vast aan deze datum, maar dit lijkt welhaast tegen beter weten in.

Voornaamste oorzaak van de dreigende vertraging is niet de kritische opstelling van de Eerste Kamer over de omgevingsdiensten (zie het artikel hierboven). Een veel belangrijker probleem is de haperende software.

 

De Wabo brengt 25 vergunningstelsels samen in één omgevingsvergunning. Onder meer milieu-, kap-, bouw- en sloopvergunningen gaan hierin op. De omgevingsvergunning moet overal in het land digitaal kunnen worden aangevraagd.

 

Probleem is echter dat de huidige testversie van de software kuren vertoont. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) kan het zelfs gebeuren dat documenten zoekraken. De gemeentekoepel vindt het daarom ‘niet verantwoord’ om de Wabo op 1 juli in te voeren. Huizinga heeft op haar beurt benadrukt dat alles op alles wordt gezet om de ICT-problemen op te lossen.

 

Medio april wordt een nieuwe softwareversie opgeleverd die volgens de minister een eind moet maken aan de door de VNG gesignaleerde tekortkomingen. In de Eerste Kamer zei Huizinga dinsdag dat vervolgens eind april, begin mei – mét steun van de VNG – definitief kan worden besloten tot invoering van de Wabo.

 

Eerder is door Huizinga’s voorganger Cramer gesteld dat er een periode van 3 maanden moet zitten tussen publicatie in het Staatsblad en de feitelijke invoering van de wet. Als deze termijn daadwerkelijk in acht wordt genomen, is invoering van de Wabo per 1 juli dus onhaalbaar. Het zou dan de derde keer zijn dat het kabinet de wet moet uitstellen.

 

Als Huizinga de senaat tegemoetkomt op het punt van de omgevingsdiensten, zal de Eerste Kamer over twee, uiterlijk drie weken instemmen met de Invoeringswet Wabo. De minister vroeg en kreeg deze week het vertrouwen van de senaat om het ICT-probleem samen met de VNG en provinciekoepel IPO op te lossen. Hiermee vormt dit punt voor de Eerste Kamer geen struikelblok meer.

 

Tegelijkertijd heeft Huizinga de senaat beloofd om de VNG een belangrijke stem te geven bij de vraag of de ICT-problemen afdoende zijn getackeld om een verantwoorde invoering van de Wabo mogelijk te maken. Nu de minister zich hiermee afhankelijk heeft verklaard van de gemeentekoepel, komt de datum van 1 juli verder onder druk te staan.

 

De VNG vindt dat gemeenten ‘ruimschoots’ de tijd moeten krijgen om met een ‘stabiel’ ICT-pakket ervaring op te doen. ‘Bij voorkeur zes maanden’, schreef de gemeentekoepel vorige week in een brief aan Huizinga, die in afschrift naar de Eerste Kamer werd gestuurd. Als de VNG hieraan vasthoudt, zou het weleens 1 januari 2011 kunnen worden voordat de Wabo van kracht wordt.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.