of 58952 LinkedIn

Invoeringsdatum Wabo onder druk

Het is de vraag of de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) op 1 januari 2010 kan worden ingevoerd. De benodigde ICT is nog niet klaar. Zonder deugdelijke software kan de nieuwe omgevingsvergunning niet worden aangevraagd of verstrekt.
Boudewijn Warbroek 1 reactie
Het is de vraag of de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) op 1 januari 2010 kan worden ingevoerd. De benodigde ICT is nog niet klaar. Zonder deugdelijke software kan de nieuwe omgevingsvergunning niet worden aangevraagd of verstrekt.

Om tafel met Cramer
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil op korte termijn om tafel met verantwoordelijk minister Cramer (Vrom, PvdA). ‘We willen graag een gekwalificeerde start maken met de Wabo. Veel gemeenten zijn in beweging gekomen om dit allemaal voor te bereiden. Maar we krijgen nu signalen dat het Rijk niet op tijd klaar is met de ICT’, zegt VNG-directielid Kees Jan de Vet.

Gemankeerd systeem
Ook het Interprovinciaal Overleg (IPO) maakt zich zorgen. ‘Ik houd mijn adem in’, zegt Monique Verhoeven, adviseur Milieu bij de provinciekoepel. ‘Ik heb de indruk dat er met man en macht aan wordt gewerkt. Maar het moet wel goed worden geregeld. Je kunt wel met veel goede wil met een gemankeerd systeem aan het werk gaan, maar dat heeft niet zo veel zin.’ Een woordvoerder van minister Cramer zegt dat het nog steeds de bedoeling is om de Wabo op 1 januari 2010 in te voeren. ‘Daar mikken we op, en daar houden we aan vast.’

Niet opnieuw onderhandelen
De VNG wil ook op korte termijn met Cramer en het IPO om tafel over de omgevingsdiensten. De gemeentekoepel wil, gesteund door de achterban, aanvullende afspraken maken over het zogeheten ‘basistakenpakket’. Dit zou minder omvangrijk moeten worden. Vrom en IPO willen daar niets van weten. ‘We hebben een package deal gesloten met de VNG, daarover moet niet opnieuw worden onderhandeld’, menen beide.

Uitstel

In een gisteren aan minister Cramer verstuurde brief heeft de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland inmiddels gevraagd om uitstel van de Wabo.

 

Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)
• 25 vergunningstelsels gaan op in één nieuwe omgevingsvergunning.
• Onder meer de bouw-, sloop-, kap-, inrit-, milieu- en monumentenvergunning gaan hierin op, evenals bijvoorbeeld vergunningen in het kader van de Natuurbeschermings- of Flora- en faunawet.
• De omgevingsvergunning moet overal in het land digitaal kunnen worden aangevraagd.
• Beoogde invoeringsdatum: 1 januari 2010.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door W. Wilken (schrijvende) op
Omgevingsloket en Wabo-loket komen van Vrom, de één-loket van EZ, de grote software-projecten van het rijk zijn één groot drama, en de centrale wetgeving levert al meer problemen op. Maar het rijk gaat door met te wijzen op het falen en feilen van de decentrale overheden!
o snel mogelijk opstappen en opnieuw beginnen met een lichting bestuurders die het (mogelijk) wel kan!
De