of 65378 LinkedIn

Invoerdatum Omgevingswet splijtzwam

De helft van de wethouders wil dat de Omgevingswet opnieuw wordt uitgesteld of helemaal wordt afgeblazen. Vooral bestuurders van kleinere gemeenten liggen dwars. Naast het digitale stelsel en de financiën duikt corona op als nieuwe spelbreker.

De helft van de wethouders wil dat de Omgevingswet opnieuw wordt uitgesteld of helemaal wordt afgeblazen. Vooral bestuurders van kleinere gemeenten liggen dwars. Naast het digitale stelsel en de financiën duikt corona op als nieuwe spelbreker. 

Onderzoek

Dat blijkt uit een eind januari gehouden onderzoek door Binnenlands Bestuur en de Wethoudersvereniging. Van de 177 wethouders die de vragenlijst invulden, vindt 37 procent dat nieuw uitstel van de wet noodzakelijk is. Daarnaast is 11 procent van mening dat de Omgevingswet beter kan worden afgeblazen.

Het zijn opvallende cijfers. Half december schreef de Vereniging van Nederlandse Gemeenten nog dat de minister en de bestuurlijke partners er vertrouwen in hadden dat de Omgevingswet op 1 januari 2022 op ‘zorgvuldige en verantwoorde wijze’ kan ingaan. ‘De wet- en regelgeving is nagenoeg klaar, de bouw van de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) nadert zijn afronding en gemeenten werken voortvarend door aan de implementatie van de wet.’

Niet klaar
Daar denken veel wethouders dus anders over. Meer dan één op de drie (35 procent) geeft aan dat zijn gemeente er niet klaar voor is om de wet per begin 2022 in te voeren. Gevraagd naar de obstakels noemt driekwart van de wethouders de ontoereikende staat van dat digitale stelsel. Gevolgd door gebrek aan budget om de invoering te bekostigen (61 procent) en de gevolgen van corona (39 procent). Het virus maakt tijdige afstemming met burgers en bedrijven lastiger en bemoeilijkt ook de kennissessies voor de eigen ambtenaren. Kleinere gemeenten zijn overwegend kritischer over de invoeringsdatum dan grotere. Wethouders van CDA-huize en van lokale partijen blijken daarbij een stuk sceptischer over de invoeringsdatum dan hun collega's van de VVD.


Ambitie
Tegenover de wethouders die uitstel of afstel wensen, staat een vrijwel net zo grote groep (47 procent) die vindt dat de invoeringsdatum van de Omgevingswet moet worden gehandhaafd. ‘Nog een keer uitstel leidt tot hogere kosten en haalt de ambitie onderuit’, schrijft een wethouder. Een ander heeft het over wegsijpelend vertrouwen ‘en dan lijkt de geest uit de fles’. Overigens noemt minder dan een kwart (22 procent) een functionerend DSO als reden om vast te houden aan de geplande invoerdatum.

Fifty-fifty
De Tweede Kamer stemde eind december met invoeren per 1 januari 2022 in. Dit voorjaar hakt de kritischer Eerste Kamer, waar de coalitie geen meerderheid heeft, de knoop door. Wat moet die besluiten? ‘Het resultaat van het onderzoek is fifty-fifty’, analyseert directeur Jeroen van Gool van de Wethoudersvereniging de uitkomsten van de enquête. ‘Je leest eraan af dat bestuurders momenteel al veel op hun bordje hebben liggen. Kan die Omgevingswet er nog wel bij? Het is een dubbeltje op z’n kant.’

Afdwingen
Mocht de Eerste Kamer voor invoering per 1 januari 2022 stemmen, dan rekent Van Gool erop dat de Kamerleden om aanvullende maatregelen zullen vragen. Meer budget voor gemeenten en extra ondersteuning voor de kleinere gemeenten die achterlopen met hun aansluiting op het digitaal stelsel. ‘Om zo het momentum niet te verliezen.’ Senator Jopie Nooren (PvdA) herkent in de uitslagen de verdeeldheid die ze ook zelf constateert in het veld. Eerste Kamerlid Theo Rietkerk (CDA) zegt dat zijn partij niet zonder meer zal instemmen met de invoeringsdatum en kritisch zal blijven kijken naar het door de minister geschetste tijdpad voor de ontwikkeling van het DSO. ‘Daar volgen de komende weken nieuwe rapportages over.’

Senator Saskia Kluit (GroenLinks) noemt de enquêteresultaten ‘heel boeiend’. ‘Ze bevestigen mijn gevoel dat de minister en de belangenorganisaties vooral de procesmatige kant beoordelen en nauwelijks kijken naar de realiteit in de gemeentehuizen. Alsof je met het vasthouden aan een datum de vooruitgang kunt afdwingen.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
















Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jan op
Laten we nu eens leren van Nieuw-Zeeland. Een vergelijkbare wet werd daar een grote flop en is na een aantal jaren weer ingetrokken. En het is ook niet voor niks dat wij het enige land in Europa zouden zijn met een Omgevingswet. Dit wordt een drama! Intrekken nu het nog kan.
Door wottsjer (Watcher) op
Het enige dat ontbreekt is een DG-Ruimte die de moed bij elkaar neemt en de minister adviseert het land dit komende drama, dit ongekende gedrocht, dit antidemocratische en asociale vod van een wet te besparen. Allang doorgeprikt is het vanaf dag een ongelooflijke en ongeloofwaardige verhaal van 126 wetten in één, hetgeen ook op geen stukken na in de wet zit of daarmee gerealiseerd zal worden. Deze on-Nederlandse liberale vrijbrief voor alles wat gebieds- of projectontwikkeling heet, deze dolkstoot voor intrinsieke, cultuurhistorische, natuur-, landschaps- en/of ecologische waarden, wie kan zijn ogen er nog voor sluiten. Dit land verdient beter, veel beter, zelfs als ooit er i ngeloofd hebt, in 2010, dat zo'n integraal idee wel iets had, het kan niet, het is al mislukt - lees de wet en de bijlagen - en het kan dus ook nooit gaan werken.
Wees moedig uit naam van ons op veel plekken nog geweldig mooie land.
Door Jo Beltman (Gepensioneerd) op
En.... wordt deze wet de zoveelste digitale mislukking van de overheid?
Als dit niet afdoende is geregeld a
Alsnog de wet afblazen
Door EddieKoe (Vergunningverlener) op
Kijk eens in de top 10-ranglijst van gemeenten die al het nodige bereikt hebben met de omgevingswet. Dan vindt je daar de kleine gemeente Hillegom (21966 inw.) met een omgevingsplan voor het gehele buitengebied wat bijna in werking treedt. Omgevingsvisie ligt er ook al panklaar bij. Kijk af en gebruik expertise van een `kleintje' die al in 2016 uit de startblokken gekomen is! Afwachten is ook een keuze.....
Door Marijke op
Is natuurlijk een steekproef wat vaak een betrouwbaar beeld geeft voor het geheel. Bij geen enkel onderzoek wordt iedereen persoonlijk betrokken.

Wat nog verder onderzoekswaardig is: waarom is de VNG dan extreem positief over de Omgevingswet en invoering op 1 januari 2022 terwijl toch een groot deel van de gemeenten dat niet is?
Waarom neemt de VNG dit niet mee?!

Door Ambtenaar op
Aan de redactie: Van alle wethouders (aantal mij onbekend) reageren er 177. Hoeveel wethouders reageren er dan niet?

Bij 177 respondenten op 352 gemeenten gaat het om een halve wethouder per gemeente die gereageerd heeft.

Dan kan je niet als kop nemen dat de helft van alle wethouders wil uitstellen of afblazen. Wat wel: 50% wethouders die reageerden op enquête willen... / 88 van de 177 wethouders in enquête geeft aan dat...

Ik snap dat deze kop meer clicks geeft, maar het gaat simpelweg niet over alle wethouders, alleen de geënquêteerden.
Door P.Pluim op
Omgevingswet exit!
Door R.Zegers (Informatie deskundige) op
Afstellen, om weer een ICT ramp te voorkomen. ook een een mooi moment om de VNG organisatie drastisch te hervormen naar een organisatie die daadwerkelijk helpt. Bijvoorbeeld door te kiezen voor standaarden die wél werken.
Door Fred op
Dit ‘onderzoek’ is wat wankel in opzet. Het haalt zaken door elkaar, generaliseert naar alle gemeenten op basis van voornamelijk kleine gemeenten en zet een negatieve toon op cijfers die met het zelfde gemak positief kunnen worden opgevat. 54% van de gemeenten zegt dat ze er nu al klaar voor zijn en met nog 10 maanden te gaan maar 34% niet. Dat rechtvaardigt dus niet de wat alarmistische toon van het artikel. Prima om de pols te voelen in het land maar doen het dan wel op een goede en nette manier. De echte vraag wordt overigens niet gesteld: beste wethouder hoe komt het dat u na 5 jaar voorbereiding en alle steun van VNG en rijk nog steeds niet gereed bent? En gaat u nu per ommegaande gebruik maken van alle hulp die u wordt geboden?
Door Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) op
Citaat:

'Kleinere gemeenten zijn overwegend kritischer over de invoeringsdatum dan grotere. Wethouders van CDA-huize en van lokale partijen blijken daarbij een stuk sceptischer over de invoeringsdatum dan hun collega's van de VVD.'

Wethouders van grotere gemeentes zijn ds positiever. Komt dat doordat die gemeentes meer deskundigheid in huis hebben en verder zijn met de implantatie van de omgevingswet in hun gemeente? Daar lijkt het wel op. Dan toont deze enquête impliciet aan dat kleine gemeentes mogelijk minder professioneel zijn georganiseerd.

In grote gemeentes wonen aanmerkelijk meer mensen dan in kleine gemeentes. Dat betekent dan dat een overgroot deel van de Nederlandse bevolking bestuurders heeft die de invoering met vertrouwen tegemoet zien. Dat dient de doorslag te geven bij het besluit om de Omgevingswet al dan niet definitief in te voeren. Het gaat om het aantal burgers en bedrijven die met de invoering gebaat zijn.

Ik veronderstel dat er in kleine gemeentes meer CDA wethouders zijn dan in grote. Laat het CDA in de 1e kamer tegen stemmen. Is geen probleem. De senatoren van de andere partijen dienen het belang van het merendeel van de bevolking door akkoord te gaan. Dat is een kwestie van gezond verstand.

We hebben nog 10 maanden te gaan. In die 10 maanden kan bekend zijn welke gemeentes een dergelijk grote achterstand hebben dat zij niet mee kunnen doen. Inventariseer dat en leg zo nodig een noodverband aan.

Een advies voor de CDA wethouders. Bel eens met de collega's van de VVD en andere partijen en vraag hen hoe zij de implementatie wel voor elkaar krijgen.

Vacatures

Van onze partners

De nieuwste whitepapers