of 59082 LinkedIn

Inspraak bij Omgevingswet in het geding

De VNG wil dat gemeenten straks meer mogelijkheden krijgen om bij een vergunningaanvraag te kiezen voor de uitgebreide behandelprocedure. Anders zal volgens de vereniging de inspraak van burgers bij complexe projecten door de Omgevingswet eerder worden beperkt dan – zoals de bedoeling was – versterkt. Volgende week dinsdag (30 mei) buigt de Eerste Kamer zich over de ontwerpbesluiten van de nieuwe wet.

De VNG wil dat gemeenten straks meer mogelijkheden krijgen om bij een vergunningaanvraag te kiezen voor de uitgebreide behandelprocedure. Anders zal volgens de vereniging de inspraak van burgers bij complexe projecten door de Omgevingswet eerder worden beperkt dan – zoals de bedoeling was – versterkt. Volgende week dinsdag (30 mei) buigt de Eerste Kamer zich over de ontwerpbesluiten van de nieuwe wet.

Standaardprocedure 

In de Omgevingswet is vastgelegd dat een omgevingsvergunning straks standaard wordt voorbereid met de reguliere procedure van acht weken. De uitgebreide werkwijze (zonder tijdslimiet) mag door gemeenten alleen nog worden toegepast bij internationaalrechtelijke of Europese verplichtingen of bij vergunningen die tot ingrijpende gevolgen voor het milieu kunnen leiden. Of als de aanvrager daarom verzoekt.

 

Draagvlak
De VNG (­daarin gesteund door het IPO, de Unie van Waterschappen, de G32 en de G4) vreest dat het daardoor moeilijker wordt om in de voorbereidingsprocedure publiek draagvlak te creëren voor complexe projecten. ‘In de zienswijzefase krijgen partijen gelegenheid die belangen in te brengen en mee te denken over het ontwerp-besluit voordat over de aanvraag wordt besloten’, stelt de gemeentekoepel, ‘waardoor het maatschappelijke draagvlak wordt vergroot en maatschappelijke risico’s worden beperkt. De opgelegde reguliere procedure biedt daar juist geen mogelijkheid toe. Dit is naar ons idee een gemiste kans.’

Gesloten normen
De VNG uit de vrees dat regionale overheden als reactie op de nieuwe wet uit voorzorg juist meer gesloten normen in hun voorschriften zullen opnemen. Dat leidt tot meer onderzoeksverplichtingen en verminderde flexibiliteit. Twee zaken die haaks staan op de beoogde versnelling en flexibele aanpak die de nieuwe wet moet bieden. De vrees dat gemeenten bij royalere regels nodeloos vaak voor de uitgebreide procedure zullen kiezen – en daarmee de vergunningsaanvragen ophouden – noemt de koepel ongegrond. Die uitgebreide procedure vergt volgens de VNG veel extra personele inzet die gemeenten zich maar in beperkte mate kunnen veroorloven.
De nieuwe Omgevingswet moet in 2019 in werking treden.    

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.