of 59082 LinkedIn

Huizinga houdt vast aan Wabo per 1 juli

Demissionair VROM-minister Tineke Huizinga hoopt nog steeds dat de Wabo op 1 juli kan worden ingevoerd: ‘Daar moeten we nu met z’n allen aan werken.’
Boudewijn Warbroek 5 reacties
Demissionair VROM-minister Tineke Huizinga hoopt nog steeds dat de Wabo op 1 juli kan worden ingevoerd: ‘Daar moeten we nu met z’n allen aan werken.’

Vrijheid
De Eerste Kamer heeft dinsdagmiddag in overgrote meerderheid ingestemd met de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Tegelijkertijd sprak de senaat bij motie uit dat ‘de vormgeving en realisatie van de uitvoeringsstructuur niet bij wet moet worden opgelegd’.
Dit betekent dat gemeenten en provincies de vrijheid krijgen om bij de handhaving en het toezicht al dan niet te gaan samenwerken in omgevings- of regionale uitvoeringsdienstem (rud’s).

Ict
Ondanks de aan de Wabo verleende steun, vraagt de Eerste Kamer zich af of de beoogde invoeringsdatum van de wet haalbaar is. Hierbij wordt verwezen naar de ict-problemen. Toch houdt Huizinga vooralsnog vast aan de invoeringsdatum van 1 juli, zei ze na afloop van het debat tegen Binnenlands Bestuur.

Mogelijk

‘Uiteraard gaat zorgvuldigheid boven snelheid, maar invoering van de Wabo per 1 juli is niet irreëel’, zegt Huizinga. ‘We hebben heel lang op deze wet gewacht. De Wabo is belangrijk voor de burgers en het bedrijfsleven, en leidt bovendien tot een lastenverlichting van 130 miljoen euro. Wat mij betreft gaan we er nu met zijn allen aan werken dat het lukt om de wet op 1 juli in te voeren. Ik zal dat echt niet met alle geweld doordrukken, maar ik schat wel in dat het nog steeds mogelijk is.’

 

Ondersteuning
Huizinga gaat er vanuit dat de technische problemen zijn opgelost als half april een nieuwe ict-versie wordt opgeleverd. ‘En vervolgens zullen wij zorgen voor goede ondersteuning bij de implementatie. Want een goede tool is één ding, maar het moet natuurlijk ook aansluiten op de werkwijze bij gemeenten en ¬provincies. Daar hebben we alle aandacht voor.’

Wettelijke borging
De minister is niet bang dat de vorming van de omgevingsdiensten extra onder druk komt te staan nu de Eerste Kamer opnieuw, en unaniem, expliciet bij motie heeft uitgesproken dat het aan de gemeenten en provincies is om hierover een beslissing te nemen. Huizinga had de senaat voorgehouden dat volgens haar een volgend kabinet zou moeten besluiten over eventuele wettelijke borging. Daar ging de Eerste Kamer echter niet mee akkoord.

Drijfveer
Huizinga: ‘Omdat bij iedereen wel de overtuiging leeft dat de handhaving moet worden verbeterd, zullen lokale en provinciale bestuurders nu echt niet zeggen: we laten alles maar zoals het is. Daarvoor is de innerlijke drijfveer om het werk zo goed mogelijk te doen, bij alle betrokkenen te groot. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen heel hard aan het werk zal blijven om die gewenste verbeterslag te maken.’

De Wabo voegt 25 vergunningstelsels samen tot één nieuwe omgevingsvergunning. Onder meer bouw-, sloop- en kapvergunningen gaan in de nieuwe wet op. De omgevingsvergunning moet digitaal kunnen w¬orden aangevraagd.

Dit artikel is afkomstig uit Binnenlands Bestuur nummer 12, 26 maart 2010

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Cor Tuijp (Zelfstandige) op
Ik snap wel waarom amtenaren 1 juli te vroeg vinden..
Gewoon omdat dit de kansen van het oeverloos kunnen blijven bepalen en tijdrekken wegneemt en er velen zich achter de oren krabben wat ze dán moeten doen. Laat de markt zijn werk doen en haal dat oeverloze tijdverspillende willen regelen van regeltjesopleggen weg. Gaat de amtenaar zich mogelijk eens met iets zinnigs bezighouden. Bijvoorbeeld door Efficency in haar omgeving te verbeteren. Daar kan nog veel meer door bespaard worden.
Door Pieter Clerx (Beleidsmedewerker) op
Volhouden Tineke. Bouwend Nederland staat voor 100% achter de Wabo. Heel veel gemeenten zijn er klaar voor. Veel zelfs al heel lang. Klantvriendelijkheid moet de rode draad zijn. Hieraan had ook zonder Wabo al lang moeten worden gewerkt. De achterblijvers moeten nu maar even wat harder hollen om vanaf 1 juli 2010 de omgevingsvergunning te kunnen vestrekken.
Door Les paul op
Het zal toch niet waar zijn? Staatssecretaris Huizinbga heeft de OV-chipkaart er door gedrukt, ondanks tekortschietende ICT.
En gaat zij nu, als (demissionair) Minister van VROmM in dezelfde fout vervallen?

Wie stopt deze incompetente dame?
Door W. Wilkens (schrijvende) op
Gewoon doorgaan met knoeien!
En straks weer beweren dat de gemeente niet voorbereid was o de nieuwe wetgeving.
Door Jan (ambtenaar) op
Zou het nou echt zo veel uitmaken om de invoering uit te stellen tot 1 januari 2010? Dat zou recht doen aan de invoering bij de gemeenten en geeft enige rust om de ICT problemen, die er nog steeds zijn, fatsoenlijk op te lossen. Helaas wordt dit waarschijnlijk het enige wapenfeit van deze minster waar ze zich dan nog enigszins op kan beroepen. Wellicht dat ze daarom zo doordramt.