of 59274 LinkedIn

Huizen komt als eerste met Verzilverlening

De gemeente Huizen biedt later deze maand als eerste gemeente de nieuwe Verzilverlening aan van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn). Die stelt oudere bewoners in staat om zonder extra maandlasten de overwaarde van hun huis voor een lening in te zetten. Een uitkomst voor ouderen met een krappe kas, vindt wethouder Marianne Verhage, een van de initiatiefnemers.

De gemeente Huizen biedt later deze maand als eerste gemeente de nieuwe Verzilverlening aan van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn). Die stelt oudere bewoners in staat om zonder extra maandlasten de overwaarde van hun huis voor een lening in te zetten. Een uitkomst voor ouderen met een krappe kas, vindt wethouder Marianne Verhage, een van de initiatiefnemers.  

Variant op Blijverslening

‘De Verzilverlening is eigenlijk een variant op de Blijverslening‘, aldus SVn-directeur Jan Willem van Beek. ‘Die laatste lening wordt al door een kleine honderd gemeenten aangeboden en is daarmee een groot succes. Maar we merkten dat er ook een grote groep ouderen is voor wie betaling van rente geen optie is. Die willen we met deze nieuwe lening gaan bedienen.’


Woonlasten ongewijzigd
De Verzilverlening is bedoeld voor bewoners vanaf 57 jaar (al mogen gemeenten een hogere leeftijdsgrens hanteren) die een deel van de overwaarde van hun huis willen inzetten om een lening af te sluiten. Essentieel verschil met de Blijverslening is dat rente en aflossing pas na de verkoop van het huis hoeven te worden betaald. De woonlasten voor de huiseigenaar blijven gedurende de bewoning van het huis dus ongewijzigd.


Tien jaar voor pensioen
De leeftijdsgrens van 57 is bewust door SVn vastgelegd. ‘Dat is tien jaar voor de het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en het moment dat hypothecaire geldverstrekkers het lagere pensioen gaan meetellen in hun berekeningen. Dan zouden mensen met een lager inkomen dus makkelijk buiten de boot kunnen vallen als ze een lening proberen af te sluiten. Wie weet komt die op den duur noodzakelijke traplift er dan dus niet en moeten ze hun huis eerder verlaten.’

Eigen omgeving
Van Beek: ’Sinds de decentralisaties in het sociaal domein zijn gemeenten verantwoordelijk voor ouderen. Preventie en welzijn zijn daarin heel belangrijk. Veel ouderen willen uit vrees voor eenzaamheid en isolement graag in hun eigen omgeving blijven wonen. Dat hopen we zo mogelijk te kunnen maken.’

Lager aantal Wmo-aanvragen
De gemeente Huizen onderschrijft bij monde van wethouder Marianne Verhage (wonen, ChristenUnie/SGP) de woorden van Van Beek. Sterker nog: Huizen heeft er volgens haar al twee jaar bij SVn op aangedrongen om de lening mogelijk te maken. ‘We hebben hier relatief veel ouderen’, zegt Verhage. ‘Voor een aantal van hen was die rente echt een probleem. Het welzijn van de bewoners staat voorop. Als wij hun vragen om langer zelfstandig te blijven wonen, dan moeten we ze ook ondersteunen om dat mogelijk te maken.’

Interesse andere gemeenten
Huizen heeft voor 2018 drie ton voor de verzilverlening vrijgemaakt. Bij een maximum leenbedrag bijdrage van 50.000 euro per inwoner kunnen dus minimaal zes Huizenaren worden geholpen. Volgens Verhage en SVn heeft inmiddels ook Wijdemeren belangstelling getoond om de lening aan te bieden. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Gepensioneerd (Gepensioneerde) op
Los van dit feit, treden op allerlei gebied grote of minder grote verschillen op tussen de gemeente. Je komt voor een situatie te staan, dat je in de ene gemeente beter af ben, dan in de andere gemeente. Ik vraag me wel eens af of er wel goed aan is gedaan om zoveel taken naar de gemeente over te hevelen. Er wordt in ieder geval ongelijkheid mee gevoed. Er zullen best gemeenten zijn die correct de taken uitvoert, maar er zijn er ook die een andere interpretatie hebben.
Door Spijker (n.v.t.) op
1. Eerst worden (vooral) ouderen aangespoord om versneld hun hypotheek af te lossen.
2. Vervolgens worden (vooral) ouderen, die fiscaal en via zorgkosten al aan alle kanten extra worden belast, geconfronteerd met een aflosboete.
3. Daarna krijgen deze uitgeknepen en uitgemolken ouderen de gelegenheid om bijna het laatste beetje wat ze nog hebben (hun woning) in financieel opzicht voor een groot deel in te leveren bij de Overheid.
Het begint er steeds meer op te lijken dat de Overheid in dit land zich als grootste manipulator, speculant en dief gaat gedragen.