of 63606 LinkedIn

Hoogste waterstand in de Rijn woensdag verwacht

De hoogste waterstand in de Rijn bij Lobith wordt woensdagochtend verwacht, meldt Rijkswaterstaat. De waterstand zal dan een piek bereiken van ongeveer 14,65 meter boven NAP. Normaal voor deze tijd van het jaar is 12 meter boven NAP. Waterschappen voeren dijkinspecties uit, zetten extra pompen in en sluiten coupures in waterkeringen.
Reageer

De hoogste waterstand in de Rijn bij Lobith wordt woensdagochtend verwacht, meldt Rijkswaterstaat. De waterstand zal dan een piek bereiken van ongeveer 14,65 meter boven NAP. Normaal voor deze tijd van het jaar is 12 meter boven NAP. Waterschappen voeren dijkinspecties uit, zetten extra pompen in en sluiten coupures in waterkeringen.

Vijf jaar
De waterstand stijgt minder snel dan verwacht, omdat het water minder snel stroomt en de neerslag later komt dan verwacht, zei een woordvoerster van Rijkswaterstaat. De waterstand bij Lobith, waar de Rijn vanuit Duitsland ons land binnenkomt, was maandagochtend opgelopen tot 14,27 meter boven NAP. Volgens Rijkswaterstaat komt een waterstand van 14,65 meter boven NAP eens in de vijf jaar voor.


Duitsland in de gaten houden

Nederlandse waterbeheerders houden ook de situatie in het Duitse grensgebied voortdurend in de gaten. De dijken zijn daar minder hoog en minder verstevigd dan in Nederland. Als in het Duitse grensgebied een dijk zou bezwijken, stroomt het water uit de Rijn alsnog Nederland binnen via de ,,achterdeur'', zoals waterschap Rivierenland het uitdrukt. Duitsland legt zandzakken tegen zwakke dijkvakken en kan zo nodig Nederlandse hulp inroepen. Op de Rijn gelden beperkingen voor de scheepvaart, om hevige golfslag tegen de dijken te voorkomen.


Snel afvoeren

Als gevolg van de hoge waterstand lopen de uiterwaarden en de buitendijkse gebieden onder water. Rijkswaterstaat houdt vanuit het zogenoemde Watermanagement Centrum in Lelystad de waterstanden continu in de gaten. Er zijn al allerlei maatregelen genomen om rivierwater zo snel mogelijk af te voeren. Zo zijn de stuwen bij Driel, Amerongen en Hagestein in de Nederrijn en Lek opgetrokken om het water weg te laten stromen. Bij de Haringvlietdam en Afsluitdijk wordt volop gespuid in zee. Waterschappen voeren dijkinspecties uit, zetten extra pompen in en sluiten coupures in waterkeringen. Veel voetveren over Rijn, Waal en IJssel zijn uit de vaart genomen.


Waalkade
In Nijmegen is de Waalkade afgesloten voor alle verkeer. De gemeente verwacht dat de kade dinsdagochtend vroeg onder water zal lopen door de hoge waterstand in de Waal. De afsluiting van de kade betekent onder meer dat een deel van het stads- en streekvervoer moet omrijden. Het is nog niet bekend hoe lang de afsluiting zal duren.

 

Vijftien jaar

In het weekeinde zijn de schotten in de keermuur die het Nijmeegse centrum beschermt tegen wateroverlast al gesloten en afgedicht met mest en klei. De horeca moet de winterterrassen van de kade halen. De gemeente haalt verkeersborden, bankjes en stroomkasten weg. De straatverlichting langs de Waalkade is afgeschakeld. Parkeren op de kade was al eerder verboden. Voertuigen die er nu nog staan worden weggesleept. Het is in de afgelopen vijftien jaar maar één keer eerder gebeurd dat de Waalkade overstroomde. Door de aanleg van nevengeulen komt de waterstand in de grote rivieren bijna nooit meer zo hoog. (ANP)


Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.