of 61043 LinkedIn

Herkansing voor omgevingsdiensten

2 reacties
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is bereid om opnieuw met minister Cramer in gesprek te gaan over de oprichting van omgevingsdiensten. Aanleiding is het feit dat de minister niet langer vasthoudt aan het ‘eindbeeld’ van 25 diensten.

Afstand
‘De minister heeft woensdag tijdens een commissievergadering afstand genomen van die 25 diensten, door te zeggen dat het er ook meer of minder mogen worden’, verklaart een woordvoerster van de VNG desgevraagd. ‘Zij deed dit nadat de Kamer had aangedrongen op een proces van onderop, waarbij moet worden ingezet op kwaliteitsverbetering. De reactie van de minister lijkt wat meer ruimte te bieden om verder te praten. Wij wachten de uitnodiging  af.’

 

Autonomie
Vorige week brak de VNG de gesprekken met Cramer over ‘professionalisering van de gemeentelijke uitvoeringspraktijk’ af. De VNG vindt dat gemeenten zelf moeten kunnen bepalen of en op welke schaal zij willen samenwerken bij vergunningverlening, handhaving en toezicht. Verplichte deelname aan regionale omgevingsdiensten zou de gemeentelijke autonomie aantasten.

 

Doorpraten
Een woordvoerder van Cramer bevestigt dat het plan voor 25 omgevingsdiensten, die hetzelfde werkgebied zouden krijgen als de politieregio’s, voor de minister nu ‘geen blauwdruk’ meer is. ‘De provincies en gemeenten zijn aan zet om met voorstellen te komen. Het gaat er om dat de gesignaleerde problemen worden opgelost, en daarover wil de minister graag doorpraten met het IPO en de VNG’, aldus Cramers woordvoerder.

Lees alles over de omgevingsdiensten in het Dossier Omgevingsdiensten en Wabo.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door W. Sanner op
Onderhavige onderwerp betreft de brief van minister J. Cramer van 13 oktober 2008, kenmerk VI/BZ 2008087405 inzake onderwerp: “Aanbieding Landelijke eindrapportage VROM-brede gemeenteonderzoeken en Landelijke rapportage provincieonderzoeken”. Hierin wordt duidelijk dat gemeenten –dus gemeenteraad samen met burgemeester en wethouders– inzake “bouwen” 80% van wet- en regelgeving niet wensen na te leven, op gebied van ruimte 75% en milieu 70%. Welk belangen worden hiermee gediend? Zeker is dat de rechtszekerheid en rechtsbescherming van derde belanghebbenden geweld wordt aangedaan. Wat een onfatsoenlijkheid. Dit is Nederland. En de VNG blijft desondanks volharden dat taken ruimtelijk bestuursrecht bij gemeenten moeten blijven.
De leden van de Tweede Kamer kunnen om genoemde dramatische resultaten niet heen. Het zou zeer betreurenswaardig zijn, indien zij zich door de VNG-lobby laten beïnvloeden.
Door Paul Valk (beleidsmedewerker handhaving) op
Het door het Rijk opleggen van omgevingsdiensten is vooral voor de Zuidoostbrabantse gemeenten overbodig, daar enerzijds reeds het regionale servicepunt handhaving samen met de indivudele gemeenten goed samenwerkjt en anderzijds aan de hand van kwlaiteitscriteria de kwaliteit van de handhaving stelselmatig gemonitoord wordt. De lokale bevoegdheden op het gebied van handhaving kan je dan ook niet zomaar wegpoetsen. Daarnaast heeft handhaving op lokaal niveau als voordeel dat de lijnen kort zijn, niet alleen repressief ten aanzien van handhaving wordt gedacht (het alleen dreigen met de 'gummiknuppel' werkt niet!) en handhavers ook hun pappenheimers (in de volle breedte) kennen. Het top-down opleggen van een omgevingsdienst zal veel kwaad bloed zetten en is een miskenning van de kennis en inzet van de lokale gemeenten. Moet overigens ook nog eens zien hoe de omgevingsvergunning zal functioneren. Voor het bedrijfsleven wordt het allemaal veel eenvoudiger gemaakt, de gemeenten mogen de scherven straks opruimen.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners